Колегія суддів Вінницького апеляційного адміністративного суду погоджується з висновками суду першої інстанцій щодо задоволення позову, яким визнано незаконним та скасовано рішення 15 сесії 6 скликання Жмеринської міської ради «Про розгляд протесту Жмеринської транспортної прокуратури на рішення 27 сесії 5 скликання Жмеринської міської ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою»».

В січні 2012 року громадянин (далі - позивач) звернувся в суд з адміністративним позовом до Жмеринської міської ради Вінницької області, треті особи на стороні відповідача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: прокуратура Вінницької області, Державне територіальне галузеве об\'єднання “Південно-Західна залізниця”, в якому просив визнати протиправним та скасувати п.п. 1.2 рішення 15 сесії 6 скликання Жмеринської міської ради "Про розгляд протесту Жмеринської транспортної прокуратури на рішення 27 сесії 5 скликання Жмеринської міської ради "Про затвердження технічної документації із землеустрою"".

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням Жмеринської міської ради Вінницької області 15 сесії 6 скликання скасовано пункт 2 рішення 27 сесії 5 скликання Жмеринської міської ради Вінницької області “Про затвердження технічної документації із землеустрою” в частині затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за відповідною адресою площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови , не наданих у власність чи користування та передачі земельної ділянки безоплатно у власність громадянину (Позивачу). При цьому, підставою для скасування рішення сесії в його частині став протест Жмеринського транспортного прокурора.

Однак, суд першої інстанції, позицію якого підтримав і Вінницький апеляційний адміністративний суд, задовольнив позовні вимоги громадянина та скасував рішення 15 сесії 6 скликання, яким скасовано рішення 27 сесії 5 скликання (в частині пункту 2), дійшовши висновку, що дії міської ради здійснені поза межами її повноважень та не ґрунтуються на вимогах законодавства України.

Так, Суди підкреслили, що відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України, визначає Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Положеннями статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" регламентовано, що рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України можуть визнаватися незаконними лише в судовому порядку.

Окрім того, статтею 26 цього ж Закону визначена виключна компетенція міських рад, серед яких не передбачено повноважень щодо скасування прийнятих власних рішень.

З огляду на офіційне тлумачення положень частини 2 ст.19, ст.144 Конституції України, ст.25, ч.14 ст.46, ч.1, 10, ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні" Конституційний суд України у своєму рішенні по справі №7-рп від 16 квітня 2009 року за конституційним поданням Харківської міської ради зазначив, що закріплені у статті 144 Конституції України і статті 59 Закону норми про акти органів місцевого самоврядування, крім юридичної форми реалізації завдань і функцій, визначають порядок прийняття і перевірки рішень органів місцевого самоврядування. В Законі встановлено, що ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України та законами України до їх відання, і що рішення відповідної ради може бути внесене на повторний розгляд, однак цієї ж ради (стаття 25, частина четверта статті 59).

У своєму рішенні Вінницький апеляційний адміністративний суд зазначив, що органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами (стаття 74 Закону). А отже, органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов\'язані з реалізацією певних суб\'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб\'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є "гарантією стабільності суспільних відносин" між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення.

Аналізуючи зазначені вище норми та фактичні обставини справи, колегія суддів Вінницького апеляційного адміністративного суду погоджується з висновками суду першої інстанцій, що Жмеринська міська рада скасувавши своє рішення, яке було актом одноразового застосування і вичерпало свою дію фактом його виконання, перевищила свої повноваження, а відтак позов задоволено правомірно.Переглядів: 13343
Поширень: 0