Умови подання тендерних пропозицій:
Місце: 23126 с. Северинівка, Жмеринський район, Вінницької області тендерний комітет
Спосіб: Особисто або поштою
Кінцевий строк: 18.12.2008 р. до 11.00 год.
Ціни вказуються із врахуванням всіх податків і зборів, що сплачені або мають бути сплачені та остаточно виводиться підсумкова ціна тендерної пропозиції.
Учасник подає пропозицію в цілому по предмету закупівлі.
Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Розкриття тендерних пропозицій відбудеться:
Місце: с. Флорино, Чкалова, 142а, Бершадський район, Вінницької області, тендерний комітет
Дата і час: 19.12.2008р. о 16.00 год.
До розкриття цінових пропозицій допускаються всі учасники або їх уповноважені представники (за дорученням).

Відповідальний за проведення тендеру:
Голова правління громадської організації Громадської організації «Моя Северинівка» - Ратушняк Леонід

Мова, що застосовується під час здійснення процедури закупівлі
Запит до участі у процедурі закупівлі, а також тендерна пропозиція готується українською мовою.

Склад документів тендерної пропозиції
Цінова пропозиція (цінова оферта) визначається у національні валюті Україні, з урахуванням ПДВ (якщо передбачається).
Учасник торгів поряд з ціновою пропозицією повинен надати наступні документи:
-Розрахунок договірної ціни та локальні кошториси;
-Копія ліцензії Учасника торгів на виконання робіт;
-Копія Статуту підприємства;
-Копія Свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);
-Копія Довідки ЄДРПОУ (для юридичний осіб);
-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
-Копія паспорту (для фізичний осіб);
-Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету дійсну станом на день розкриття цінових пропозицій;
-Копію свідоцтва про реєстрацію учасника як платника податків;
-Інформацію про включення учасника до Тематичного каталога учасників процедур закупівель, що підтверджується витягом із каталога, наданим Тендерною палатою України безпосередньо для участі у цій процедурі закупівлі.
Всі вище перераховані документи мають бути належним чином завірені печаткою підприємства та підписані керівником або уповноваженою особою Учасника торгів. У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, та пропозиція повинні містити лише підписи Учасника-фізичної особи.

Вимоги до оформлення та подання цінових пропозицій
Цінова пропозиція подається за формою, наведеною у Додатку № 2 до цього листа в запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання.
Цінова пропозиція надається у письмовій формі і підписується керівником або офіційно уповноваженою особою Учасника торгів.
На конверті, що містить тендерну пропозицію, окрім надпису «Тендерна пропозиція на закупівлю автобуса ПАЗ-32054 (бензин) та «Не розкривати до початку торгів», має бути вказано:
- адреса, номер телефону та назва Замовника торгів;
- адреса, номер телефону та назва Учасника торгів.
Цінові пропозиції, отримані Замовником після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

Термін виконання
У термін: грудень 2008 року

Місце виконання:
23126 с. Северинівка, Жмеринський район, Вінницької області тендерний комітет

Розкриття цінових пропозицій
Під час розкриття цінових пропозицій перевіряється наявність всіх документів, передбачених цим запитом, відповідність їх оформлення, а також мають бути оголошені Замовником присутнім представникам учасників найменування та адреса кожного Учасника та ціна кожної тендерної пропозиції.
До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій Замовником допускаються:
- представники Учасника торгів
<якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу >,
<якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу >,
<у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів та на повноваження приймати рішення щодо зменшення ціни тендерної пропозиції, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу >.
Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі цінової пропозиції.
Після проведення розкриття тендерних пропозицій представникам учасників, які присутні на процедурі розкриття тендерних пропозицій та мають повноваження, пропонується зменшувати запропоновану ціну тендерної пропозиції. Зменшення цін ведеться доти, доки кожен із учасників на оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, що обов’язково зазначається в протоколі розкриття цінових пропозицій.
Під час розкриття тендерних пропозицій тендерним комітетом ведеться протокол розкриття.
Учасники повідомляють про зменшення ціни своєї тендерної пропозиції в послідовності реєстрації їх тендерних пропозицій у протоколі розкриття тендерних пропозицій.

Оцінка цінової пропозиції
Переможцем тендеру визначається учасник, пропозиція якого відповідає вимогам Замовника, що вказані в даному запиті. Критерієм оцінки є ціна. Пропозиція, яка має найвигіднішу (найнижчу) ціну і відповідає вимогам Замовника, буде визначена переможцем. У випадку, якщо, дві або декілька пропозицій запропоновані з однаковою ціною з виконання всіх вимог щодо предмету закупівлі та кваліфікації, переможець визначається шляхом голосування тендерного комітету простою більшістю голосів. При рівній кількості голосів вирішальним є голос Голови тендерного комітету.
Замовник у строк не раніше ніж через 3 робочих дні з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам про результати здійснення процедури і не пізніше 14 робочих днів з дня визначення переможця укладає договір про закупівлю з учасником-переможцем.
Основні умови Договору, що буде укладено з учасником-переможцем наводяться в Додатку № 3 до цього листа


Переглядів: 5824
Поширень: 0