За даними структурного обстеження підприємств спостерігається тенденція до зростання кількості машинобудівних підприємств області. Так, за 2012р. їх кількість зросла на 15,4% в порівнянні з 2011р. Більше як три чверті (76,2%) машинобудівних підприємств складають малі підприємства, з яких понад 60% – мікропідприємства. Кількість малих підприємств в машинобудуванні за останній рік зросла на 17,6% а їх частка в загальній кількості на – 1,5 відсоткових пункту.

В машинобудуванні зайнято понад 6 тис.осіб, що становить більше 10% зайнятих в промисловості області. Незважаючи на те, що переважна кількість підприємств в машинобудуванні за розміром відноситься до малих, на малих підприємствах цього виду економічної діяльності зайнято лише 12,3% осіб, зайнятих в машинобудуванні.

У 2012р. обсяг реалізованої промислової продукції машинобудування склав 818,3 млн.грн., що на 13,9% більше минулого року. Частка обсягу реалізованої продукції малих підприємств становить менше 20% в загальному обсязі, водночас, це на 8,2 в.п. більше, ніж в цілому у промисловості, та на 2,6 в.п. більше в порівнянні з 2011р.

Ефективність діяльності (рівень рентабельності) підприємств машинобудування є дещо вищою в порівнянні з даними по промисловості. Так, рівень рентабельності операційної діяльності машинобудівних підприємств (з урахуванням малих та мікропідприємств) за 2012р. склав 5,3%, що на 1,7 в.п. вище середнього показника в промисловості. Вищою від середнього значення по промисловості є частка прибуткових підприємств машинобудування (більше 60,0 відсотку).Переглядів: 3784
Поширень: 0