За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, серед діючих підприємств-юридичних осіб Вінниччини більше чверті займається торгівельною діяльністю. За розмірами менше 3% торгівельних підприємств відносяться до середніх, решта 97% – це малі підприємства (з чисельністю працюючих, яка не перевищує 50 осіб та доходом, який не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро), з яких майже 90% відносяться до мікропідприємств (з чисельністю працюючих, яка не перевищує 10 осіб та доходом, який не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро). Спостерігається тенденція до щорічного зростання частки малих підприємств, з них мікропідприємств, в загальній кількості підприємств, особливо виражена така тенденція в розвитку підприємств торгівлі.

За видами економічної діяльності кожне друге торгівельне підприємство займається оптовою торгівлею, більше третини підприємств складають підприємства роздрібної торгівлі та менше 10% складають підприємства, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт.

В торгівлі (без врахування фізичних осіб-підприємців) зайнято понад 17 тис.осіб, що становить 11% від загальної кількості зайнятих працівників на підприємствах області. Понад 60% зайнятих в торгівлі працюють у малому бізнесі, причому майже половина на мікропідприємствах.

Підприємствами торгівлі за 2013р. було реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 12011,9 млн.грн., більше половини яких реалізовано малими підприємствами. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств в торгівлі складає 54,6% проти частки малих підприємств 29,8% по підприємствах усіх видів економічної діяльності.Переглядів: 2567
Поширень: 0