Заповідана територія являє собою два руслових ставки, що розмежовані греблею, прилеглі до них схили та долину із джерелами та струмками.

Водно-болотні угіддя заказника є місцем проживання та відпочинку під час міграцій 47 видів птахів. З них під охороною Бернської конвенції знаходиться 46 видів, Бонської – 11, Вашингтонської – 5. Один вид – деркач – занесений до Загальноосвітнього Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи. Підорлик малий занесений до Червоної Книги України.

Береги водойм та прилеглі до них схили вкриті лучно-степовою рослинністю. Багато червонокнижних та регіонально рідкісних видів: три види сну – великий, лучний та розкритий; три види півників – угорські, злаколисті та болотяні, горицвіт весняний, вишня степова, ковила волосиста. Унікальний комплекс ящірок: прудка, живородна та зелена. Остання занесена до Червоної книги України.

Територія заповідного об’єкту із користування вилучатись не буде, її площа складає 6,96 гектарів.

Заказник є потенційним об’єктом для включення до Смарагдової мережі України. Його статус дасть можливість забезпечити охорону та ефективне використання території природного водно-болотного комплексу.Переглядів: 2223
Поширень: 0