Загальними проблемними питаннями, що стосуються всіх районів є: неповна державна реєстрація договорів оренди земель та неповне переоформлення договорів оренди землі на виплату в розмірі 3% від грошової оцінки землі, що вимагає чинне законодавство України і як наслідок втрати жителів означених районів та відповідних бюджетів від неповної виплати орендної плати за паї.

Окрім того, ситуація в розрізі районів виглядає наступним чином:

Вінницький район
Було відзначено високий рівень середньої заробітної плати що становить 1361 грн., але проблемними питаннями є: низький рівень сплати до бюджету, втрати складають 10,6 млн. грн., низьку ефективність господарювання показує урожайність цукрових буряків-125 ц/га (в грошовому вираженні район втрачає більше 3 млн. грн.), а по надоям молока на 1 корову втрати складають 3,6 млн. грн. Окрім того, особливого занепокоєння викликає ситуація, коли майже 12 тисяч гектарів землі не обробляється, що становить майже 20% сільгоспугідь району. Згідно аналітичних розрахунків, втрати економіки району від недостатньо ефективного господарювання складають 19,1 млн. грн., в т.ч. до бюджету та Пенсійного фонду-10,5 млн. грн.
За результатами наради вирішено району терміново створити комісію із спеціалістів головного управління агропромислового розвитку та головного управління земельних ресурсів по перевірці всіх земель, які не обробляються в розрізі кожного села. Окрім того дано доручення керівництву району в найкоротші терміни серйозно посилити роботу аграрного блоку райдержадміністрації, переглянути всі договори оренди, забезпечити їх 100% реєстрацію і вирішити питання повного розрахунку за земельні паї в сумі не менше 3% від грошової оцінки землі. Окремого реагування потребує ситуація із заниженням орендних ставок на об’єктах водного фонду, що породжує не конкурентні умови господарювання. Доручено підготувати інформацію щодо висвітлення розвитку агропромислового комплексу району з його проблемними питаннями у ЗМІ, а також розробити комплексу програму залучення інвестицій в аграрний сектор району.

Іллінецький район.
В районі спостерігається низький рівень заробітної плати в сільському господарстві (1007 грн.), особливо в реформованих сільгоспформуваннях, як наслідок район втрачає 4,4 млн. грн. Втрати до бюджету складають майже 7 млн. грн. (це наслідок неповної сплати податків). Спостерігається збільшення заборгованості до Пенсійного фонду. В районі низькою ефективністю господарювання характеризується робота фермерських господарств, які приховують урожайність зернових культур. Загальна сума втрат економіки району становить 19,8 млн. грн., в тому числі втрати по надходженням до бюджету та Пенсійного фонду-7 млн. грн.

Як наслідок голові райдержадміністрації дано доручення в найкоротший термін здійснити заходи по виведенню заробітної плати “з тіні” та підняти її офіційний рівень до рівня середньо обласного показника. Окрім того рекомендовано опрацювати питання залучення до обробітку землі в районі вертикально-інтегровані підприємства з їх юридичною реєстрацією та сплатою податків в межах адміністративної території району. Окрему роботу слід здійснити щодо погашення боргів сільськогосподарськими підприємствами-банкрутами, та визначити подальшу долю земель, яка оброблялась даними підприємствами.

Літинський район
В Літинському районі працюють, але незареєстровані на даній адміністративній території 2 вертикально-інтегрованих підприємства і тому спостерігаються втрати по заробітній платі в сумі більше 676 тис. грн., по платежам до бюджету — більше 15 млн. грн., по сплаті до Пенсійного фонду — майже 6 млн. грн. Окрім того чисельність офіційно зайнятих в сільському господарстві району становить лише 440 чоловік, що є найнижчим показником серед районів з аналогічною кількістю сільгоспугідь, а також загострює соціальну ситуацію в районі. Податкові платежі та платежі до Пенсійного фонду на 100 гектар сільгоспугідь є найнижчими в області. В районі прослідковуються факти "мінімізації" сплати податків, коли господарюючі суб’єкти юридично реєструються як фермерські господарства, а насправді обробляють 2-3 тисячі гектар землі, при цьому працівники, що обробляють землю офіційно не оформляються та не сплачуються податки. Загальна сума втрат економіки району становить 32,9 млн. грн., в тому числі втрати по надходженням до бюджету та Пенсійного фонду-20 млн. грн.

Керівництву району дано доручення в найкоротші терміни серйозно посилити роботу аграрного блоку райдержадміністрації, ліквідувати всі явища "мінімізації" сплати податків, та легалізації зайнятості. Окрему увагу слід приділити питанню погашенню боргів до Пенсійного фонду, зокрема на сільськогосподарських підприємствах, що перебувають в процедурах банкрутства. Також необхідно провести роботу щодо оформлення вертикально-інтегрованих підприємств в районі та забезпечити повну сплату ними податків та платежів до Пенсійного фонду (протягом двохмісячного терміну забезпечити сплату податків на 1 гектар в розмірі середньо обласного показників). Водночас запропоновано підготувати пропозиції щодо розірвання договорів оренди з неефективно працюючими підприємствами та визначити потребу в залученні інвесторів до обробітку ґрунту в районі.

Оратівський район
Оратівський район відзначено, як один з районів, в якого майже всі показники нижче середніх по області. Низька заробітна плата в сільському господарстві району (1002 грн.), особливо в реформованих сільгоспформуваннях та фермерських господарствах, де її розмір знаходиться на рівні мінімально встановленого рівня (втрати аграрії району по заробітній платі складають майже 3 млн. грн.). Неофіційний обробіток невитребуваних земельних паїв та земель запасу й резервного фонду, а також не перереєстрація договорів оренди, свідчить про наявність «тіньових» схем по реалізації урожаю, що призводить до втрат до бюджету (більше 6,6 млн. грн.), а також втратам по сплаті до Пенсійного фонду (майже 3 млн. грн.). Окремим проблемним питанням є той факт, що в районі за підсумками 2009 року середній розмір орендної плати становить 2,7%, що нижче законодавчо визначеного , а також присутні ганебні явища неповного розрахунку за оренду землі (88%), в результаті чого втрати економіки району склали додатково майже 2,2 млн. грн. Негативним фактором також є борг по відрахуванням до Пенсійного фонду, який складає понад 500 тис. грн. Основним боржником є ТОВ “Вінницький кінний завод” - 400 тис. грн., який через процедури банкрутства створює нові юридичні особи, на які переводяться основні засоби, а борги залишаються без майнового забезпечення. Особливе занепокоєння викликають факти порушення земельного законодавства в районі, особливо в питаннях неправомірного розпаювання земель запасу та резервного фонду. Загальна сума втрат економіки району становить 24,3 млн. грн., в тому числі втрати по надходженням до бюджету та Пенсійного фонду-9,3 млн. грн.

За результатами наради доручено створити комісію із залученням правоохоронних органів та працівників обласного сектору з питань банкрутства, щодо відпрацювання шляхів розв’язання ситуації навколо ТОВ “Вінницький кінний завод” та погашення боргів по даному підприємству. Керівництву району доручено в двомісячний термін ліквідувати всі схеми ухиляння від сплати податків та забезпечити підвищення розміру заробітної плати до середньо обласного рівня. Окреме доручення стосується забезпечення повної виплати орендної плати за земельні паї. Рекомендовано активізувати юридичну службу районі з питань дотримання земельного законодавства та перевірити всі договори оренди земельних паїв та правомірність розпаювання паїв. Окремого реагування потребує ситуація із заниженням орендних ставок на об’єктах водного фонду, з метою ліквідації строкатість сплати за оренду водних об’єктів..

Мурованокуриловецький район
Відрізняється неефективним розвитком агропромислового комплексу та повною відсутністю вертикально інтегрованих сільськогосподарських структур. Як наслідок в районі існують схеми "мінімізації" офіційної урожайності та як наслідок втрати бюджету й Пенсійного фонду. Через низький рівень урожайності зернових культур, район втрачає (в грошовому виразі) більше 18,5 млн. грн., а цукрових буряків — більше 2,2 млн. грн., втрати по надоям на 1 корову складають майже 4 млн. грн. Загальна сума втрат економіки району становить 43,9 млн. грн., в тому числі втрати по надходженням до бюджету та Пенсійного фонду-17,8 млн. грн.

Керівництву району було доручено розробити комплексу програму залучення інвестицій в аграрний сектор. Окреме доручення стосується термінового підвищення рівня сплати податків до середньо обласного рівня, ліквідувати практику розрахунку з робітниками “у конвертах”, адже офіційно в агропромисловому комплексі району нараховується лише 640 працюючих. Визначити чіткі причини, чому четверта часина сільськогосподарських земель не обробляється та в місячний термін внести пропозиції щодо підприємницьких структур, які забезпечать ефективний обробіток під урожай 2011 року.

Тульчинський район
Як позитив робоча група відзначила, що район є єдиним в області, де ефективно працює робоча комісія по донарахуванню та сплаті за невитребувані земельні паї та землі запасу. До проблемних питань слід віднести низький рівень заробітної плати в сільському господарстві (1005 грн.), особливо в реформованих сільгоспформуваннях та фермерських господарствах, де заробітна плата нижча від мінімально встановленого рівня (встановлено факти виплати заробітної плати в розмірі лише 617 грн.). Як наслідок аграрії району недоотримали більше 3,5 млн. грн. Вертикально інтегровані структури обробляють в району 30% сільськогосподарських земель, що забезпечує високу урожайність вирощеної продукції та виробництво валової продукції сільського господарства. Водночас дані підприємства не зареєстровані в районі що призвело до втрат бюджет району на рівні 12,8 млн. грн., а також 5,6 млн. грн. до Пенсійного фонду. Загальна сума втрат економіки району становить майже 28 млн. грн.

Голові райдержадміністрацій дано доручення вжити заходів щодо реєстрації підприємств на території району. Робоча група доручила розробити додаткові угоди по договорах щодо збільшення орендної плати та забезпечити в двомісячний термін підвищення рівня заробітної плати в сільському господарстві як мінімум на 20%. Окрім того голові райдержадміністрації рекомендовано активізувати роботу по залученню інвестора для будівництва елеватора для зберігання зерна в районі.

Тростянецький район
Вирізняється ефективною роботою в господарствах, які займаються вирощуванням зернових культур — втрати урожайності відсутні, тоді, як втрати урожайності по вирощуванню цукрових буряків в грошовому вираженні складають 3,5 млн. грн. Разом з тим, в даному районі – єдиному в області, в 2009 році відбулось збільшення кількості працюючих в сільському господарстві з одночасним зменшення фонду оплати праці. Така тенденція свідчить про переведення більшості працівників на мінімальний рівень заробітної плати, що спричинило втрати аграріїв району більше 6 млн. грн. Також в районі існують факти надзвичайно низького рівня орендної плати за земельні паї, що суперечить законодавству України. Загальна сума втрат економіки району становить 19 млн. грн., в тому числі втрати по надходженням до бюджету та Пенсійного фонду-6,7 млн. грн.

За результатами наради керівництву району доручено протягом двох місяців підняти рівень заробітної плати на 25%. Провести роботу по реєстрації вертикально-інтегрованих структур в межах адміністративної території району. Окреме доручення стосувалось 100% реєстрації договорів оренди, а також забезпечити укладання додаткових угод щодо розміру орендної плати на рівні 3% від грошової оцінки.


Переглядів: 4827
Поширень: 0