У кожному вищому навчальному закладі розроблені Правила прийому, які затверджені керівником ВНЗ та погоджені в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України. Ці правила оприлюднені на офіційних сайтах вищих навчальних закладів.

Зокрема, у Правилах прийому міститься така інформація:

  • вимоги до рівня освіти вступників;
  • строки та порядок прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання;
  • напрями підготовки (спеціальності), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом на навчання;
  • порядок роботи приймальної комісії;
  • перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;
  • порядок та форми проведення творчих конкурсів;
  • формування та оприлюднення рейтингового списку вступників тощо.

Обов’язковий предмет при вступі – українська мова та література. Інші два предмета встановлюються Правилами прийому для вищих навчальних закладів для кожної окремої спеціальності.

Прийом заяв та документів від вступників на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання проводиться з 2 по 31 липня, крім тих осіб, які складатимуть вступні екзамени у вищих навчальних закладах та проходитимуть творчі конкурси.

Щодо вступників, які мають складати вступні екзамени у вищих навчальних закладах, прийом документів закінчується 20 липня, а вступні екзамени проводяться з 21 липня до 31 липня. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах, закінчується 17 липня. Творчі конкурси проводяться у декілька сесій з 10 липня до 31 липня.

Зарахування вступників здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання: за державним замовленням не пізніше 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня.


Переглядів: 4433
Поширень: 0