Національна традиція відвела юній інтелектуальній еліті одне з найвідповідальніших місць у процесі творення і розбудови власної держави. Для того, щоб здійснилися сміливі плани й справдилися заповітні мрії наших юних громадян, в Україні створюються всі необхідні умови для отримання якісної освіти й професійного становлення молоді.

Приємно сьогодні констатувати зростання попиту на вищу освіту.

На початок 2013/2014 навчального року в області функціонують 22 вищих навчальних заклади. Із них 17 ВНЗ – І-ІІ рівнів акредитації та 5 ВНЗ – ІІІ-ІV рівнів акредитації, в яких здобувають вищу освіту відповідно 14,2 тис. (або 33%) та 29,2 тис. студентів (67%).

Одночасно з державними, в області працюють 4 приватних заклади (3 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 1 – ІІІ-ІV рівня акредитації), у яких навчається 3,3 тис. студентів, що становить 8% від їх загальної кількості.

Денній формі навчання віддали перевагу 32,3 тис. студентів, при цьому у ВНЗ I-II рівнів акредитації цей показник становить 86%, а у закладах III-IV рівнів – 69%. Поєднують роботу із навчанням 25% студентів.

Серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації 276 інвалідів, 147 студентів – це сироти і ті, що залишились без піклування батьків (віком до 18 років); серед студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, відповідно, 412 та 119. У ВНЗ різних рівнів акредитації навчаються 1222 студенти – іноземних громадянина.

У системі доступу громадян для здобуття вищої освіти відчутний вплив ринкової економіки. На початок 2013/2014 навчального року 22,1 тис. студентів (або 51%) навчаються за рахунок фізичних осіб.

У 2013 році студентами вищих навчальних закладів стали 9,9 тис. осіб, з них за рахунок державного бюджету навчається 39%, фізичних осіб – 49%, місцевих бюджетів – 12%. Із загальної чисельності прийнятих 169 студентів (2%) – постраждалі від Чорнобильської катастрофи.

Цього року до вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації подали заяви 8,3 тис. абітурієнтів (загальний конкурс становив 214 заяв на 100 зарахованих), 31,5 тис. абітурієнтів подали заяви до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (518 заяв на 100 зарахованих).

У ВНЗ I-II рівнів акредитації 90% складають студенти віком 14–20 років, 7% – 21–29 років і тільки 3% – у віці 30 років і більше. Серед студентів навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 63% становлять студенти віком 14–20 років, 34% – це особи 21–29 років і лише 3% здобувають освіту у віці 30 років і більше.

Протягом року вищими навчальними закладами випущено 11,0 тис. молодих спеціалістів, з них кваліфікаційний рівень магістра отримали 1,0 тис. осіб (9%), спеціаліста – 3,8 тис. осіб (35%), бакалавра – 1,2 тис. осіб (10%), молодшого спеціаліста 5,0 тис. осіб (46%).

Направлення на роботу отримали 4,4 тис. випускників (40% до загальної кількості), 2,1 тис. молодих спеціалістів одночасно з освітньо-кваліфікаційним рівнем отримали робітничу професію.

На початок 2013/2014 навчального року у ВНЗ різних рівнів акредитації працюють 4,5 тис. педагогічних та науково-педагогічних працівників, з них 282 доктори та 1542 кандидати наук, 227 професорів та 909 доцентів.Переглядів: 2884
Поширень: 0