11 листопада на веб-сайті Міністерства освіти і науки були оприлюднені Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році, які, як зазначено у документі, були затвердженінаказом Міністерства освіти і науки України 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.

На основі цього документу кожен вищий навчальний заклад не пізніше 25 листопада 2013 року зобов’язаний розробити та затвердити власні правила прийому, які обов’язково погоджує їх з профільним Міністерством.

Характеризуючи затвердженийдокумент, варто відзначити, що Міністерство освіти і науки не внесло жодних суттєвих новацій до Умов прийому, щоб зробити вступну кампанію наступного року більш прозорою і зрозумілою. Проблема штучного рейтингового списку жодним чином не вирішиться, а відсутність визначених інформаційних систем, які будуть проводити інформування громадськості про хід вступної кампанії за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, може стати однією з найбільших загроз для прозорості та чесності вступної кампанії. Додатково пропонуємо зупинитися на найважливіших нормах Умов прийому-2014.

Терміни вступної кампанії залишилися майже незмінними:

  1.  прийом заяв та документів від осіб, що вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти починається 1 липня, а закінчується, як і в попередні роки 31 липня. Однак для осіб, що мають складати творчі випробування, вступні екзамени, або проходити співбесіду у вищому навчальному закладі термін подачі документів обмежений 19 липня,
  2.  творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 11 липня до 31 липня,
  3.  списки рекомендованих до зарахування оприлюднюються, як і у минулі роки, не пізніше 12.00 год. 1 серпня, 5 серпня та 8 серпня відповідно,
  4. наказ про зарахування за державним замовленням видається не пізніше 15.00 12 серпня,
  5. наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 26 серпня.

Кількість заяв, які може подати абітурієнт залишилася незмінною – 15. Абітурієнт може подати заяви не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на один напрям підготовки (спеціальність) на різні форми навчання (денну/заочну), вважають фактом подання однієї заяви.

Відсутність будь-яких змін щодо такої кількості заяв та неприйняття пропозицій від різних експертів щодо введення пріоритетності заяв, які абітурієнт подає, призведуть до таких же наслідків, що і цьогоріч. Як показали результати дослідження, яке проводила ОПОРА після завершення вступної кампанії, лише окремим вишам вдається під час трьох етапів рекомендацій до зарахування заповнити 50% місць державного замовлення, інша половина місць державного замовлення, а в деяких випадках і всі 100% – заповнюються у так званій «четвертій хвилі» або «конкурсі оригіналів». Таким чином на навчання за кошти державного бюджету зараховуються особи з меншими конкурсними балами, а особи з вищим – змушені навчатися на контрактній формі навчання. Така ситуація збільшує можливості для корупції при вступі. Попри неодноразове інформування Міністерства про таку проблему, видається, що орган нічого не планує змінювати.

Сертифікати ЗНО всіх років, починаючи з 2008 року є дійсними. Громадянська мережа ОПОРА неодноразово звертала увагу профільного Міністерства, що зрівняння результатів ЗНО за різні роки не є коректним та призводить до  нерівного доступу до вищої освіти. Адже по-перше, оцінка абітурієнта є рейтинговою, тобто відображає місце абітурієнта серед результатів інших учасників тестування. По-друге, залишкові знання особи, що здавала ЗНО шість чи сім років тому з кожним роком зменшуються. З цього випливає необхідність у обмеженні терміну дії сертифікатів ЗНО одним чи хоча б трьома роками. Проте, наразі термін дії є необмеженим.

Подавати заяву на участь у конкурсному відборі абітурієнти можуть як у паперовій, так і електронній формі. Відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1856/24388) заяву в електронній формі мають право подати вступники, які не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахуванні. Під особливими умовами розуміється наявність цільового направлення, прав на зарахування поза конкурсом, право першочергового зарахування, право на нарахування додаткових балів та ін. Обов’язковою умовою також точний збіг прізвища, імені, по батькові вступника у документі про освіту та в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

Сертифікати ЗНО з яких предметів варто подавати на ту чи іншу спеціальність. Одразу варто зазначити що тут відбулися певні зміни. Як і кожного року, Міністерство у додатку до правил прийому визначає  Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. У цьому додатку перший та другий предмет є обов’язковими, а третій предмет обирається вступником (крім випадків, коли такий предмет визначений у Правилах прийому вишу). Такий додаток пропонується і до Умов прийому 2014, однак для університетів, які мають статус дослідницьких, він є необов’язковим. Нагадаємо, в Україні наразі є 14 дослідницьких університетів:

Ці університети мають право визначати перелік конкурсних предметів з числа тих, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (зокрема, з української мови і літератури, історії України, всесвітньої історії, математики, біології, географії, фізики, хімії, російської мови, світової літератури та однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької або іспанської). Однак, залишається відкритим питання, чи обов’язково такі виші повинні враховувати результати ЗНО з української мови та літератури.Це стане зрозмулим після оприлюднення правил прийому у таких ВНЗ.

Мінімальні бали ЗНО для участі у конкурсному відборі не змінилися. Як і у 2013 році приймальні комісії можуть допускати до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти осіб, які подають сертифікати ЗНО з відповідних загальноосвітніх предметів: не нижче 124 балів з конкурсних предметів для здобуття ОКР молодшого спеціаліста; а також не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів для здобуття ОКР бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань. Варто також наголосити, що у ВНЗ залишилось право встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання. А тому, вступникам обов’язково варто ознайомлюватися з правилам прийому обраного ВНЗ.

Конкурсний бал абітурієнта, які і  в попередні роки,обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів. Попри те, що врахування середнього бала додатку до атестату та додаткових балів критикується експертами, адже таким чином зменшується вага результатів ЗНО Міністерство не пропонує врахування коефіцієнтів складових конкурсного балу, натомість вводить нову категорію осіб, що мають право отримати додаткові 70 балів.

Нарахування додаткових балів для абітурієнтів.

  1. 70 балів. Таку кількість балів мають право отримати сто абітурієнтів, яким на початку липня 2014 року буде встановлено статус інтелектуально обдарованих дітей за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей (на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 № 467 Про започаткування у 2013 році Президентської програми для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України»). Варто зазначити, що наразі не затверджені критерії для оцінки інтелектуальних досягнень дітей. Недоречність встановлення такої кількості балів було описано раніше;
  2. 50 балів – призери ІVетапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, які нагороджені дипломами першого ступеня;
  3. 40 балів – призери ІVетапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, які нагороджені дипломами другого ступеня;
  4. 30 балів – призери ІVетапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, які нагороджені дипломами третього ступеня.
  5. до 20 балів – особи, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси при ВНЗ, для вступу до цього ж вишу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки

Звертаємо увагу, що у додатку №4 до Умов прийому Міністерство таки затвердило відповідність секції конкурсу-захисту МАН напрямам підготовки, на які може зараховуватися додатковий бал. Відсутність такого переліку у 2013 році призвела до зняття додаткових балів певним абітурієнтам в останній день подачі документів – 31 липня.

Попри наявність такої проблеми як маніпуляції з державним замовленням під час вступної кампанії (в тому числі і під час зарахування), коли виші змінюють (за погодження з МОН чи іншим органом, якому підпорядкований виш) обсяги державного замовлення на деякі спеціальності, досі немає чіткої процедури інформування абітурієнтів про такі зміни, що є ще однією загрозою для відкритості вступної кампанії у 2014 році. Крім того, абітурієнту, розраховуючи свої шанси вступити на навчання за кошти держбюджету, не варто забувати, що на місця державного замовлення також претендуватимуть пільговики (не більше 25% від обсягу державного замовлення на кожен напрям підготовки) та особи, що отримають цільові направлення (не більше 75% обсягу державного замовлення у вищих сільськогосподарських, 50% у вищих педагогічних та вищих навчальних закладах залізничного транспорту, 25% у інших вищих навчальних закладах).

Інформування про подання заяв. Певно кожен абітурієнт, який цікавився питанням вступу знає про інформаційну систему «Конкурс» та  інші ресурси, які, опрацьовуючи дані цієї системи, пропонували зручний для абітурієнтів пошук всіх поданих ним заяв. До 2013 року включно ІС «Конкурс» була єдиною системою-першоджерелом, яка містила комплексну, зведену інформацію про подання заяв до всіх вищих навчальних закладів України на різні освітньо-кваліфікаційні рівні. Система отримувала дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, куди реєструвалися усі подані абітурієнтами заяви для участі у конкурсному відборі. Про інформування абітурієнтів за допомогою ІС «Конкурс» було чітко вказано в Умовах прийому на 2013 рік (та попередні роки). Однак, в Умовах прийому на 2014 рік Міністерство лише зазначило, що таке інформування буде здійснюватися інформаційними системами – зокрема, не зазначено, якими саме та на яких умовах. Тому допоки Міністерство не роз’яснить, які системи будуть доступні для абітурієнтів, на яких умовах, та які саме дані будуть відображатися, можемо говорити про велику загрозу прозорому вступу у 2014 році.

Творчі конкурси та безапеляційність їх результатів. Перше, на що варто звернути увагу абітурієнтам, це те, що максимальний бал отриманий за творчий конкурс в деяких вишах може складати 600 балів (додаються результати кожного з трьох етапів творчого конкурсу). Це знову ж таки, зменшує вагу результатів стандартизованого тестування при вступі на ті напрями підготовки, для яких творчий конкурс є обов’язковим та сприяє проявам корупції. Хоча мережею ОПОРА було внесено пропозицію про обмеження максимального балу за творчий конкурс у розмірі 200 балів, вона не найшла відображення в Умовах прийому. Крім того, не враховано пропозицію про зобов’язання ВНЗ вести відеозаписи проведення творчих конкурсів, які проходять в усній формі (виконання пісні, твору, танцю, фізичні вправи). Адже за відсутності задокументованого відеозапису, абітурієнт позбавлений права на апеляцію результату творчого випробування, що також підвищує ризик корупції під час вступу.

Ще однією новацією умов є вступ осіб віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років та які мають право до досягненняпенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. З Порядком видачі ваучерів та переліком професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, можна ознайомитися за посиланням, або в центрах зайнятості.

Підсумовуючи вищесказане, можна констатувати, що при затверджені Умови прийому 2014  Міністерство не намагалося вирішити проблеми, з якими зіткнулися вступники 2013 та попередніх років. Пропозиції, які надсилалися до Міністерства громадськими організаціями,  вищими навчальними закладами, профільним комітетом ВРУ були більш концептуальними. Однак Міністерство залишило їх поза увагою. А отже, вступники 2014 року, гартуйтесь, вступної кампанії без проблем не буде!

 
1 липня
11 липня
19 липня
21 липня
31 липня
1 серпня
5 серпня
8 серпня
12 серпня, 15.00
Для осіб, що вступають на основі базової загальної середньої освіти
 
Прийом заяв та документів
 
Вступні екзамени
 
 
 
Перший список рекомен-дованих до зараху-
вання
 
 
 
Другий список рекомен-дованих до зараху-
вання
 
 
 
Третій список рекомен-дованих до зараху-
вання
 
 
Наказ про зараху-
вання за державним замов-ленням
Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти:
         
тільки за результатами ЗНО
Прийом заяв та документів
за результатами ЗНО та творчих конкурсів
Прийом заяв та документів
   
 
Проведення творчих конкурсів
за результатами співбесіди, або вступних екзаменів у ВНЗ
Прийом заяв та документів
Вступні екзамени, співбесіда
Для осіб, що вступають на навчання за ОКР спеціаліст, магістр
 
Визначається виключно правилами прийому вищого навчального закладу

 Переглядів: 3444
Поширень: 0