Вінницький обласний благодійний фонд «Подільська громада» та благодійний фонд «Бригантина» в рамках Тематичного фонду «Одна копійка» оголошують конкурс мікро-грантів для громадських організацій та ініціативних груп, які працюють на території міста Вінниці та Вінницької області.

Грант – це безповоротні кошти, які присуджуються організаціям та особам для здійснення діяльності, яка є неприбутковою та прописана у пропозиції, затвердженій грантонадавачем. Грант передається грантоотримувачу згідно з письмовою угодою, в якій обумовлена процедура звітності про виконану роботу та використання коштів.

Благодійний фонд «Подільська громада» є неприбутковою благодійною організацією, яка працює як Фонд громади та підтримує соціальні проекти, що відповідають стратегії діяльності Фонду і його програмним цілям. Рішення щодо фінансування проектів приймаються на засадах конкурсного відбору.

Мета: підготовка проектних пропозиції для проведення культурно-розважальних, навчальних, спортивних та інших заходів з дітьми та молоддю в школах-інтернатах, дитячих відділеннях закладів охорони здоров’я, в прибудинкових клубах і т.д. з метою активізації участі громадськості у соціальних проектах і програмах громади та створення сприятливих умов для отримання нових та цікавих знань, умінь і навичок дітьми та молоддю нашої громади, які не завжди мають доступ до участі в подібних заходах.

Пріоритетні напрямки проектів:
Організація якісного дозвілля та проведення майстер-класів, тренінгів, культурно-розважальних програм, конкурсів, розваг, ігор для дітей та молоді які перебувають в школах-інтернатах, дитячих будинках, лікарнях і т. д. на території Вінницької області.

Здійснення заходів по залученню додаткових ресурсів та широких верств населення до участі у реалізації проектів.

Запровадження нових та цікавих форм роботи, які будуть давати позитивний ефект для виховання та навчання цільової аудиторії.

Розмір грантової допомоги: середній розмір грантової допомоги 2 000 грн. Максимальний розмір грантової допомоги 3 000 грн.
Тривалість проекту – від 1 – 2 місяців.

Спеціальні умови до підготовки заявок на конкурс грантів.
Заявки приймаються від некомерційних організацій, громадських організацій, ініціативних груп у співпраці з НГО, муніципальних закладів, які працюють та мають позитивний досвід роботи з молоддю та залучення до роботи професіоналів.

Проект має бути частиною довгострокової програми у відповідній сфері, володіти стійкістю.
Проект має відображати в собі методику роботи з молоддю, направлену на довгострокову взаємодію та сприяння вирішенню причин проблемних ситуацій та їх наслідків.
Географія конкурсу: м. Вінниця та Вінницька область

Не розглядатимуться проекти:
Політичних та релігійних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також комерційних структур.

Процедура подачі заявок і надання грантів:
Для участі в конкурсі необхідно підготувати і подати заявку на грант за аплікаційною формою фонду «Подільська громада». Працівники фонду консультують заявників і надають загальну інформацію, щодо написання проектів. Розгляд заявок та надання грантів відбувається під час засідання Експертної ради, до складу якої входять відомі суспільні діячі міста Вінниці, фахівці, представники ЗМІ, члени Правління фонду та Наглядової ради Тематичного фонду «Одна копійка».

Критерії оцінки проектів:
Оцінка проектів здійснюється членами Експертної ради з наступних основних критеріїв:
- ступінь відповідності проекту вибраному пріоритетному напряму конкурсу;
- ступінь актуальності проблеми;
- реалістичність і досяжність цілей проекту;
- відповідність можливостей організації запланованій діяльності по проекту;
- чіткий план реалізації проекту;
- висвітлення діяльності по проекту у ЗМІ;
- конкретні результати в проекті;
- система моніторингу і оцінки поточних і підсумкових результатів проекту, ступінь контролю за проектом;
- ефект від реалізації проекту в короткостроковій і довгостроковій перспективі;
- стійкість проекту;
- залучення до реалізації проекту місцевих жителів;
- реалістичність і обґрунтованість витрат за проектом;
- співвідношення запрошуваних та власних засобів для реалізації проекту.

Організації, які рекомендовані до фінансування за результатом засідання Експертної ради, укладають з фондом угоду про грант. В ході реалізації проекту працівники фонду мають право оцінювати роботу в рамках проекту.
Грантоотримувачі повинні надати творчий та фінансовий звіт, згідно графіку визначеного в угоді, а також розширені форми звіту за весь період здійснення проекту.

Конкурс триває: до 06 лютого 2012 року.

В прикріплених файлах аплікаційна форма.
Форму заявки, правила написання заявки і консультацію можна отримати:
1. В офісі Фонду за адресою: м. Вінниця, вул. П. Осіпенко, 4.
2. По електронній пошті: [email protected]
3. На web-сайті Фонду: www.gromada.vn.ua

Проекти мають розпочатись з 17 лютого 2011 року і закінчуватись не пізніше 17 квітня 2012 року (закінченням реалізації проекту вважається прийняття організаторами конкурсу звіту про його реалізацію).

Заявка на грант повинна надсилатися поштою або особисто до офісу фонду в 2 примірниках українською мовою, а також копію проекту необхідно надсилати на електронну пошту: [email protected]

Проекти надсилати поштою:
21050, Благодійний фонд «Подільська громада»
А/С 8009, м. Вінниця. (з поміткою «на конкурс проектів»)
або м. Вінниця, вул. П. Осіпенко, 4, 2-й поверх.
Отримані конкурсні заявки не рецензуються і не повертаються незалежно від результатів розгляду.
тел.: (0432) 67-20-96,
Контактні особи: Андрій Дручинський або Альона Кирилюк.


Переглядів: 3103
Поширень: 0