«Всі діти повинні навчатися разом у кожному випадку, коли це виявляється можливим, незважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними» - такою була основна думка «круглого столу» на тему: «Здійснення системного психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного та шкільного віку з особливими освітніми потребами, які потребують навчання в умовах інклюзії в ЗНЗ. Досвід та перспективи», проведеного Вінницьким обласним центром практичної психології і соціальної роботи та обласною психолого-медико-педагогічною консультацією.

Мета зібрання, яке об’єднало методистів психологічної служби, завідувачів районних та міських ПМПК та працівників обласного центру практичної психології і соціальної роботи, - пошук ефективних методів роботи працівників психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій для формування позитивного ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю, створення умов для реалізації державної політики щодо забезпечення прав і гарантій дітей з особливими освітніми потребами та визначення шляхів удосконалення системи освіти і соціальної реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі з інвалідністю, через обмін досвідом роботи, впровадження інноваційних технологій в ході інклюзивного навчання.

На актуальності та необхідності здійснення системного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітніх навчальних закладів зупинилася у своєму виступі директор обласного центру практичної психології і соціальної роботи Лідія Рибакова, наголосивши, що це - один зі шляхів забезпечення права на здобуття якісної освіти дітей даної категорії.

Про результати проведеного моніторингу стану забезпечення психолого-педагогічним супроводом дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі, дітей з інвалідністю, що проводиться працівниками психологічної служби та ПМПК з вересня 2011 р., інформувала присутніх заступник директора Центру Наталія Нечипорук.

Водночас завідувач обласної психолого-медико-педагогічної консультації Тетяна Каменщук акцентувала увагу на необхідності здобуття дітьми з порушеннями психофізичного розвитку освіти відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізації їх здібностей.

У ході роботи засідання завідувачі психолого-медико-педагогічних консультацій Іллінецької, Бершадської районних та Ладижинської міської ПМПК ознайомили присутніх з особливостями надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, формами залучення батьків до розробки індивідуальних планів та програм навчання. Першими кроками у напрямку забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у ЗНЗ області поділилися методисти з психологічної служби Барського, Козятинського, Шаргородського районів та м. Козятин. А методист Центру практичної психології Людмила Адамчук інформувала учасників «круглого столу» про нововведення у нормативній складовій інклюзивного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.


Переглядів: 3314
Поширень: 0