01.07.2011 в Україні вступив в дію Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Крім того, Україна приєдналася до низки міжнародних конвенцій та угод, які стали складовою частиною законодавства і також містять підстави, санкції та механізми щодо запобігання та боротьбі із корупцією.

Корупцію можна визначити як складне соціальне (а за своєю суттю асоціальне, аморальне і протиправне) явище, що виникає в процесі реалізації владних відносин уповноваженими на це особами, що використовують надану їм владу для задоволення особистих інтересів (інтересів третіх осіб), а також для створення умов здійснення корупційних дій, приховування цих дій та сприяння їм.

Існування корупції призводить до того, що, фактично, у суспільстві функціонують дві соціальні підсистеми – офіційна та неофіційна: перша з яких дотримується правових і моральних норм, друга – використовує протиправні методи.

Однією з причин корупції є терпимість громадян до проявів корупції, а також особиста лояльність до посадовців та примирення з беззаконням.

Спеціально уповноваженим суб\'єктом у сфері протидії корупції є, зокрема органи прокуратури. Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснюють у межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори. Саме спеціально уповноважені суб\'єкти безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень та злочинів. На виконання наказу Генерального прокурора України Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції» прокурор приймає участь у розгляді справ про корупційні правопорушення.

В Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» визначені заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції.

Зокрема, в Законі міститься категорична заборона суб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

- за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

- якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

В лютому – березні 2012 року Ленінським районним судом м. Вінниці, за участю прокуратури м. Вінниці розглянуто адміністративні справи відносно посадовця, очільника Вінницької обласної державної інспекції з контролю за медичними закладами, який безперешкодно, у протиправний спосіб, умисно, створюючи відповідні умови, в супереч вимогам Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», в своєму службовому робочому кабінеті, який розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 отримував дарунки від підприємців за свої рішення, дії та бездіяльність.

Постановами Ленінського районного суду м. Вінниці від 29.02.2012 та 12.03.2012 його було визнано винним у скоєному, та піддано адміністративним стягненням. Постанови суду вступили в законну силу.

Помічник прокурора м. Вінниці

молодший радник юстиції О.М. Побережна-ВойтенкоПереглядів: 2805
Поширень: 0