За даними управління охорони здоров’я міської ради у віковій структурі населення Вінниці за останні роки спостерігаються зміни: скорочується питома вага кількості дітей з 18,3 % (1999 р.) до 13,7 % (2007 р.), зростає питома вага осіб пенсійного віку (1999 р. – 28,2 %; 2007 р. – 33,2 %), що свідчить про поступове старіння населення. На сьогодні в місті спостерігається ситуація, коли на 100 дітей припадає 146 осіб пенсійного віку.

Показник народжуваності в місті має тенденцію до зростання. В пологових будинках міста в 2007 році народилося 5049 дітей. З них міських жителів лише 3937, інші 1098 або 21,8 % є жителями області та інших регіонів України.

Найбільш істотним проявом неблагополуччя у сфері природного руху населення міста є високий рівень і несприятлива тенденція загальної смертності, яка за останні 5 років зросла на 10 %.Структура причин смертності населення міста в основному співпадає з даними по Україні. Перше місце займають хвороби системи кровообігу, які у 2007 році обумовили 62,7 % усіх випадків смерті. Друге місце належить злоякісним новоутворенням. Нещасні випадки, травми та отруєння залишаються на третьому місці і складають 7,4 %.

Досить чутливим показником стану медичного забезпечення та соціально-економічного рівня розвитку суспільства є малюкова смертність. В порівнянні з 2001 роком показник зменшився і станом на початок року складає 5,6 % при аналогічному по Україні – 10,05 %. Проте, в 2007 році в Україні йде ріст показника дитячої смертності у зв’язку із необхідністю реєстрації дітей вагою від 500 г. У Вінниці також спостерігається зростання цього показника до 8,5 % (при обласному 10,8 %).


Переглядів: 7115
Поширень: 0