Відповідно до постанови уряду № 355 підвищення пенсій здійснюватиметься за три ета­пи. Зокрема, з 1 липня 2012 ро­ку передбачено підвищити пен­сії для військовослужбовців у розмірі 11% пенсій, обчислених відповідно до статей 13,21 та 36 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», тобто основних розмірів пенсій. Другий етап підвищення — з першого верес­ня 2012 року. Пенсія збільшить­ся до 23% основних розмірів пенсій. З 1 січня 2013 року відбудеться підви­щення до 35% основних розмі­рів пенсій.

Під час збільшення роз­міру пенсій військовослужбов­цям, виплати, обчислені відпо­відно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» з ураху­ванням доплат до попередніх розмірів пенсій та підвищень, не можуть перевищувати розміри пенсій, обчислених відповідно до Закону, виходячи із грошово­го забезпечення, встановленого постановою Кабміну № 1294 за відповідними посадами військо­вослужбовців, осіб рядового і начальницького складу станом на 1 квітня 2012 року.

Розмір підвищень до пен­сій встановлюватимуть з ураху­ванням розміру грошового за­безпечення, визначеного станом на 1 квітня 2012 року.

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Міністерству надзвичайних си­туацій, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Адміні­страції Державної прикордонної служби, Адміністрації Держав­ної служби спеціального зв\'язку та захисту інформації, Держав­ній пенітенціарній службі, Управ­лінню державної охорони забез­печити оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України відповідних довідок про розмір грошового забезпечення.Переглядів: 15441
Поширень: 0