Будівництво очисних споруд міста Вінниці було розпочато в 1936 - 1939 роках за проектом Київського «Гіпрограду». В центральному районі міста і на Замості було прокладено декілька кілометрів каналізаційної мережі і побудовано два тимчасових комплекси очисних споруд. За роки другої світової війни вони були зруйновані.

Будівництво нині діючих очисних споруд каналізації було розпочато в 1952 році. Перша черга будівництва ОСК була розрахована на очистку 6 000 куб. м стічних вод на добу. Вона була введена в експлуатацію в 1960 році.

У зв,язку з ростом міста і його потреби у воді, росла і кількість стоків, що потребували очистки. Тому в 1966 році була введена в дію друга черга будівництва ОСК, розрахована на очистку 27 000 куб. м стічних вод на добу. Загальна продуктивність очисних споруд на той час складала 33 000 куб. м стічних вод на добу.

Швидкий розвиток промисловості Вінниці в кінці 60-х на початку 70-х років призвів до необхідності подальшого розширення ОСК. Третя черга ОСК , розрахована на очистку 50 000 куб. м стічних вод на добу, вводиться в експлуатацію в два етапа (1976р., 1981р.).Перша черга до цього часу, у зв,язку з моральним і фізичним зносом, виводиться з експлуатації і загальна продуктивність ОСК складає 77 000 куб. м стічних вод на добу.

В 1984- 1987 роках поетапно введено в дію четверту чергу ОСК, проектна потужність якої складає 50 000 куб. м на добу. Продуктивність очисних споруд на той час складала 127 000 куб. м стічних вод на добу.

Висока ступінь фізичного зносу призвела до виводу з експлуатації другої черги ОСК в 1993 році. З урахуванням швидко зростаючих потреб міста в 1991-1993 роках була побудована та введена в експлуатацію п,ята черга очисних споруд, розрахована на очистку 50 000 куб. м стічної води на добу.

Існуючий робочий комплекс очисних споруд каналізації міста Вінниці, розбудований трьома чергами, має проектну потужність 150 000 куб. м/ добу. Але, починаючи з 2000 року кількість стоків, які надходять на ОСК, почала зменшуватись зі 140 000 куб. м /добу у 2000 році до 69 000 куб. м на добу у 2011 році.

Процес очищення стічних вод на ОСК займає біля 12 годин. Саме стільки часу необхідно для того, щоб забруднені води пройшли через всі етапи механічної та біологічної очистки. Схема очистки класична: приймальна камера, решітки, горизонтальні піскоуловлювачі, первинні радіальні відстійники, аеротенки, вторинні радіальні відстійники. Лише після того, як стічні води пройдуть весь цикл очистки, вони скидаються в річку Південний Буг.

Проблемою ОСК міста Вінниці, як і більшості очисних споруд України, є суттєве збільшення концентрацій забруднюючих речовин в стічній воді, що надходить на загальноміські очисні споруди. Особливе занепокоєння викликає зростання концентрацій азоту амонійного, фосфатів, жиру та сульфідів. Основною причиною даної ситуації є суттєве зменшення загальної кількості стоків за умови відносно сталої кількості населення - основного джерела даних забруднень.

Під час реконструкції ОСК в 2003-2004 рр. фільтросна плитка в двох- і трьохсекційних чотирьох коридорних аеротенках була замінена на аератори фірми «ЕКОПОЛІМЕР». В 2010 р. аератори «ЕКОПОЛІМЕР» встановили на одній із секцій семисекційного двох коридорного аеротенка.

В 2011році завершено роботи по реконструкції блоку повітродувної станції. В процесі реконструкції проведено цілий ряд робіт. В аеротенках встановлено 13 датчиків розчиненого кисню LDO, що дозволяє більш економно використовувати повітря, оперативніше реагувати на зміни в технології та покращувати якість очистки стічної води. Розроблена система автоматичного регулювання подачі стислого повітря в аеротенки

Проведено заміну фізично та морально застарілого енергетичного обладнання на нове з кращими характеристиками і експлуатаційними можливостями. Електричне обладнання нових комірок забезпечує надійний захист електричних двигунів і повітродувок, запобігає виникненню аварійних ситуацій. Завдяки заміні 16 силових комірок покращено коефіцієнт споживання електроенергії енергії по повідродувній станції та по очисним спорудам каналізації в цілому. Встановлення 6 нових повітродувних агрегатів ТВ -300 збільшило в рази міжремонтний період.

Крім того, проведено ряд будівельних робіт, встановлено поворотні клапана з електроприводом (d 400мм, 500 мм) Батерфляй, тепловодолічильник Х12 виробництва НВП "Вимірювальні технології", датчики надлишкового та абсолютного тиску Danfoss, лічильник обліку повітря.

З 2008 року, з метою вирішення проблеми більш повного видалення зі стічних вод сполук азоту та фосфору методом реагентної очистки, підприємство співпрацює з ТОВ «Кеміпол — Україна». На сьогоднішній день дослідницька частина даної роботи завершена, заплановані виробничі випробування коагулянту РІХ113.

В напрямку реконструкції цеху механічного зневоднення наше підприємство вже має проект, розроблений Харківським НПО «Екотон». Реалізація цього проекту потребує значних капіталовкладень та часу.

На стадії опрацювання новий напрямок - утилізація осадів стічних вод з виробництвом біогазу та електричної енергії. На даний час пропозиції та розрахунки представників зацікавлених компаній перебувають на розгляді у керівництва

На спорудах та об\'єктах ОСК працює 127 працівників, які забезпечуюють цілодобову очистку стічної води. Серед них 5 операторів на решітці, 29 операторів на відстійниках, 5 операторів на аеротенках, 4 оператора установки для сушіння осаду, 5 операторів на мулових майданчиках, 4 оператора хлораторної установки, 5 машиністів компресорних установок, 30 машиністів насосних установок. Робота організована в чотири зміни, кожною керує змінний інженера з експлуатації споруд та устаткування каналізаційного господарства.

Несправності, які виникають при роботі устаткування, усувають слюсарі та електромонтери.

Роботу технологічного обладнання ОСК контролює інженер-технолог, за роботу енергетичного обладнання ОСК відповідає інженер-енергетик. Інженер з експлуатації споруд та устаткування здійснює керівництво роботами по ремонту та технічному обслуговуванню устаткування, будівель та споруд ОСК, перевіряє роботу змінних інженерів.

Разом всі працівники ОСК роблять неймовірно важливу справу: очищуючи стічну воду міста, рятують від забруднення навколишне середовище та нашу водойму - річку Південний Буг.


Переглядів: 3954
Поширень: 0