«У зв’язку із значним підвищенням температури повітря та з метою попередження нещасних випадків на виробництві, зокрема сонячних і теплових ударів, територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області звертається до представників органів влади на місцях, суб’єктів господарювання усіх форм власності щодо вжиття дієвих заходів по забезпеченню дотримання працівниками вимог безпеки на робочих місцях, здійсненню постійного та належного контролю за дотриманням працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, промислової та пожежної безпеки.

Внаслідок підвищення температури повітря зростає імовірність виникнення аварій при використанні, виготовленні, переробці, зберіганні або транспортуванні небезпечних речовин, особливо вибухопожежонебезпечних та легкозаймистих.

З метою недопущення випадків травматизму та виникнення аварій суб’єктам господарювання усіх форм власності держгірпромнагляд у Вінницькій області пропонує :

  1. Забезпечити здійснення постійного контролю за дотриманнями працівниками вимог охорони праці, пожежної безпеки, а також трудової та виробничої дисципліни.
  2. Не допускати до виконання робіт працівників, які не пройшли в установленому порядку медичних оглядів, навчання, інструктажів і перевірки знань з пи¬тань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху.
  3. Забезпечити ефективну та безперебійну роботу систем вентиляції та кондиціювання повітря на робочих місцях.
  4. Максимально обмежити виконання робіт працівниками на відкритому повітрі, а також тих робіт, які пов’язані з переміщенням між віддаленими виробни¬чими об’єктами тощо.
  5. Обладнати місця відпочинку працівників, що виконують роботи на відкритому повітрі, забезпечивши їх необхідною кількістю питної води та медичними засобами щодо надання допомоги від сонячного і теплового удару,
  6. Не допускати випуск на лінію транспортних засобів, які знаходяться в технічно несправному стані, а також водії яких не пройшли в установленому поряд¬ку передрейсових медичних оглядів тощо.
  7. При використанні, виготовленні, переробці, зберіганні або транспортуванні небезпечних речовин вживати всіх можливих заходів спрямованих на недо¬пущення виникнення небезпечних ситуацій і аварій».Переглядів: 2988
Поширень: 0