Одне з основних завдань діяльності консультативно-тренінгового центру – проведення тренінгів розвитку педагогічної комунікативної компетентності «Мистецтво педагогічної комунікації».

Навчання у центрі проходить у три основні етапи – очний, заочний та заліковий і поєднує у собі групову та індивідуальну форми роботи. Очна форма навчання може проходитись по-різному: один раз на тиждень упродовж 4-5 годин протягом 6 тижнів, щоденно упродовж 4-5 годин протягом 6 днів (інтенсивний варіант) та щоденно (або один раз на тиждень) упродовж 2-3 годин протягом 8-10 днів. Очно-дистанційна форма роботи передбачає опрацювання теоретичного матеріалу навчального модуля та виконання завдань творчого, проблемного і дослідницького характеру. Заліковий етап проходить також у очній формі.

Більшість соціально-психологічних тренінгів замикаються на 2-3 базових методах, однак центр, враховуючи суттєву вагу мовленнєвої та риторичної складової роботи, пропонує більш широкий план тренінгових занять.

Всі запропоновані методики є нескладними у виконанні та обробці результатів. Результати тестів можна дізнатись одразу після їх самостійного опрацювання учасниками, що дозволяє активувати самоаналіз та їх саморозвиток. На початку тренінгів проводиться мовленнєво-комунікативна розминка, яка необхідна для створення позитивної психологічної атмосфери, зняття комунікативних бар\'єрів, створення емоційної єдності учасників групи. Крім того, переважна кількість завдань розминки спрямована на розвиток імпровізаційного, ситуативного мовлення. Чимала увага приділяється роботі над збільшенням активного словника вчителів. Це лінгвістичні ігри на зразок «Від А до Я»: дібрати до запропонованого іменника прикметники на кожну літеру алфавіту, враховуючи особливості лексичного значення слів тощо. Логічно взаємопов’язаним із попереднім є наступний напрямок роботи – розвиток монологічного мовлення. З цією метою пропонуються різноманітні творчі завдання. Наприклад, «Сніговий ком» (за обмежений час максимально розширити задане просте речення другорядними членами або створити складну синтаксичну конструкцію), «Розповідь на одну літеру» (написати текст-мініатюру, в якому всі слова починаються на одну літеру) та ін.

Уміння вести конструктивний діалог – нагальна потреба сьогодення. Тому тренінговий центр спрямував роботу у двох напрямках: розвиток навичок організації спілкування та напрацювання навичок активного слухання, що, як доводить педагогічна практика, також потребує серйозної уваги.

Особливо цікавим видом заняття є виконання завдання риторичного практикуму. Переважна більшість вчителів, що працюють нині у школі, до розуміння та практичного використання риторичних технік прийшли інтуїтивним шляхом, методом спроб, помилок і напрацювань власного досвіду. Організація риторичного практикуму дозволяє полегшити цей шлях і зробити його більш ефективним.

За півроку роботи центру на базі загальноосвітніх шкіл №12, № 21 та Міського методичного кабінету пройшли очний етап тренінгу три групи по 15 чоловік у кожній. У цьому навчальному році вони вже перейдуть на другий етап навчання – дистанційний. Наразі міський методкабінет збирає заявки від вінницьких шкіл на формування ще трьох груп, які почнуть навчатися з жовтня місяця.

«Щодо очікуваних результатів роботи варто відзначити те, що вже спостерігається активізація механізмів саморозвитку особистості вчителя, а це є запорукою підвищення результативності навчально-виховного процесу, – каже методист навчальних дисциплін міського методкабінету Тетяна Дрозд. - Сподіваємось, що запропоновані нами форми та методи роботи стануть надійним підґрунтям для розвитку особистості сучасного вчителя: з великим комунікативним потенціалом, високим рівнем мовленнєво-комунікативної компетентності та належною соціально-комунікативною активністю. А це, в свою чергу, сприятиме оптимізації навчально-виховного процесу».​Переглядів: 4132
Поширень: 0