За даними міського департаменту охорони здоров’я, протягом 10 останніх років чисельність населення Вінниці збільшилась на 15,5 тис. чол. Впродовж 5 останніх років відмічається зростання показника народжуваності та позитивного природного приросту населення, який має тенденцію до постійного зростання – + 2,56 на 1000 населення. У минулому році в пологових будинках міста народилося 5 913 дітей, що на 424 більше ніж в попередньому. У 2012 році знизився показник малюкової смертності з 7,1 % до 6,2 % та перинатальної смертності з 9,1% до 7,2 %.

На фоні зростання рівня народжуваності в місті стабілізувався показник смертності, який складає 9,1 на кожну тисячу населення, при обласному показнику – 15,46. Така ж тенденція спостерігається серед померлих працездатного віку. Зниження смертності є наслідком вчасної діагностики та застосування новітніх методів лікування. В структурі загальної смертності основними причинами залишаються, як і в минулі роки, хвороби органів кровообігу – 73,3% та злоякісні новоутворення – 9,9%,. «Кожний третій випадок звернень до лікарів – це серцево-судинні захворювання, які посідають перше місце в структурі загальної захворюваності та визначаються переважно гіпертонічною хворобою, ішемічною хворобою серця і судинними ураженнями мозку», - каже начальник департаменту охорони здоров’я Людмила Грабович.

В 2012 році у Вінниці зареєстровано 394 випадків гострого інфаркту міокарду. 40% хворих на інфаркт попадали в стаціонар в рамках так званого «терапевтичного вікна», тобто протягом 6-ти годин від початку захворювання. В минулому році було проведено 35 процедур госпітального тромболізису і 10 догоспітального.

Активно працював і кардіохірургічний рентгеноопераційний блок при МКЛ №1. Всього протягом минулого року було проведено 436 ендоваскулярних втручань, що в 1,3 рази більше аніж у 2011 році. З них: планових коронарографій – 320, проведено операцій стентування – 205, імплантовано 284 стентів. «Завдяки роботі кардіохірургічного блоку показник смертності від інфаркту знизився в 1,6 рази в порівнянні з 2008 роком, а в працездотному віці – в 2,5 рази», - розповідає Людмила Грабович.

Актуальною проблемою є зростання захворюваності на гостре порушення мозкового кровообігу. У відділенні для хворих на гострі цереброваскулярні захворювання, створеному на базі лікарні «Швидка медична допомога», проліковано 804 хворих та проведено більше 20 оперативних втручань. Разом з тим, відкриття муніципального Діагностичного центру з сучасною діагностичною апаратурою (зокрема, комп’ютерним томографом), дає можливість вчасного діагностування уражень головного мозку. З моменту відкриття центру безкоштовно зроблено обстеження 205 ургентних хворим.

Серед соціальних неепідемічних хвороб важливе місце займають злоякісні новоутворення, які призводять до стійкої втрати працездатності та смертності. Захворюваність на онкопатологію по місту дещо зменшилась, проте зберігається високою частка занедбаних випадків - 15,5%. В структурі занедбаних візуальних раків переважає рак молочної залози (43 %), де до року помирає 11% таких хворих. «Це звичайно негативний показник. Однак завдяки появі сучасного мамографа в Діагностичному центрі, а також налагодженню організації обстежень жіночого населення Вінниці, - рак молочної залози можна оперативно виявляти на ранніх стадіях. Якщо у жінки його діагностують на самому початку хвороби – рак можна вилікувати, і вона зможе жити повноцінним життям», - зауважує головний медик міста.Переглядів: 4377
Поширень: 0