Розвиток міжнародних зв’язків та співпраця  Українського судочинства з Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва дозволяє вивчати іноземний досвід у сфері судочинства, поліпшувати поінформованість суддів про роботу зарубіжних судових органів, міжнародних правових установ, підтримувати відносини з ними та підвищувати рівень кваліфікації суддів.

Так, запозичивши досвід Німецьких колег, а саме Вищого адміністративного суду землі Рейнланд-Пфальц та адміністративного суду м. Кобленц , за ініціативою Голови Вінницького окружного адміністративного суду Кузьмишина Віталія Миколайовича було створено так звану «Групу якості». До складу Групи увійшли самі ж судді Вінницького окружного адміністративного суду.

Виходячи з важливості судових рішень для регулювання суспільних відносин, на створену Групу покладено завдання перевірки, вивчення та здійснення контролю за якістю роботи своїх колег щодо оформлення процесуальних документів.

Законодавець визначив низку вимог, яким повинні відповідати рішення. Основними є вимоги про законність та обґрунтованість судового рішення . Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, а обгрунтованим може визнаватися лише рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні (ст. 159 КАС).

Група якості повинна перевіряти чи відповідають судові рішення загальним вимогам таким, як: повнота; зрозумілість; без альтернативність та справедливість. Деякі з цих вимог прямо передбачені законом, а інші напрацьовані правовою наукою та судовою практикою.

Оскільки у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень суд, серед іншого, перевіряє, чи прийняті вони добросовісно, розсудливо, пропорційно, то Група якості перевірятиме чи відповідає судове рішення принципам моралі та загальнолюдським цінностям.

Нагадаємо, що законодавством, у випадку невідповідності судового рішення нормам матеріального та процесуального права, передбачено апеляційне та касаційне оскарження. Тому висновки та зауваження Групи якості будуть мати хоч і рекомендаційний характер, але виховний. На меті роботи Групи є не покарання , а стимулювання та спонукання до більш якісної роботи та граматично правильного оформлення процесуальних документів.

За матеріалами порталу Адміністративної Юстиції Вінниччини


Переглядів: 2724
Поширень: 0