Сфера послуг є важливим елементом ринкової інфраструктури області, яка забезпечує зайнятість населення і є джерелом наповнення бюджету, а також задовольняє попит споживачів на різноманітні види послуг.

Зовнішньоторговельний оборот послуг у 2009р. становив 104 млн.дол. Обсяги експорту та імпорту послуг склали, відповідно, 41 і 64 млн.дол.

В зовнішній торгівлі послугами одним із перспективних напрямків є розвиток послуг в обробній промисловості. Ці послуги за своїми обсягами посідають друге місце після послуг в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуг юридичним особам. Їх питома вага становила більше третини всього зовнішнього товарообігу послуг. Обсяги експорту послуг склали 14214 тис.дол., а імпорту – 282 тис.дол.
Послуги в обробній промисловості надавались резидентам із 19 держав світу.

Найбільша доля в експорті послуг належить послугам по виробництву готового одягу (84%), які надавались резидентам із 10 країн.
Крім того, резидентам інших держав надавались послуги з капітального ремонту залізничного (1205 тис.дол.) та повітряного (451 тис.дол.) транспорту, послуги з виробництва та ремонту механічного устаткування (420 тис.дол.), з виробництва ювелірних та інших прикрас (124 тис.дол.) та послуги у виробництві устаткування для автомобілів (34 тис.дол.).

Найбільшими партнерами в експорті послуг є Німеччина, Сполучене Королівство, Франція та Австрія (виробництво готового одягу) і Російська Федерація (в основному, капітальний ремонт залізничного транспорту та ремонт і виробництво механічного устаткування).

Імпорт послуг складається лише із послуг по виробництву та ремонту механічного устаткування. Дані послуги суб’єктам господарювання області надавали резиденти із 6 країн. Найбільші обсяги належать резидентам Польщі (154 тис.дол.) та Австрії (102 тис.дол.).


Переглядів: 2606
Поширень: 0