Складовими зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля товарами, послугами та інвестиційна діяльність. Зовнішня торгівля є основним джерелом валютних надходжень, поповнення обігових коштів підприємств та доходів бюджету.

Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг у 2009р. склав 847 млн.дол.США, що менше, ніж у 2008р., на 161 млн.дол. При цьому, визначальну роль у зовнішній торгівлі області займає зовнішня торгівля товарами, частка якої в експорті склала 92%, в імпорті – 80%. Питома вага послуг, незважаючи на зростання обсягів імпорту, залишається незначною – відповідно, 8% та 20%.

Обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 479 і 263 млн.дол., що засвідчує значну перевагу вивозу продукції, а не ввозу товарів. Баланс зовнішньої торгівлі товарами стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 216 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 105 країн світу. Найбільші обсяги експортно-імпортних операцій належать Російській Федерації (184 млн.дол.), Польщі (95 млн.дол.), Німеччині (73 млн.дол.), Білорусі (61 млн.дол.), Казахстану (26 млн.дол.), Нідерландам (22 млн.дол.) і Бельґії та Італії (по 21 млн.дол.).

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами області на протязі багатьох років залишається відносно стабільною з незначним відсотковим коливанням. Основу її складають готові харчові продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження, текстильні матеріали та текстильні вироби і продукти рослинного походження.

Так, іноземними резидентами закуплено на Вінниччині 625 тис.дал. горілки, 216 тис.т зернових культур, 105 тис.т олії соняшникової, 5 тис.т цукру білого, 2 тис.т молока і молочних продуктів, 969 т м’яса великої рогатої худоби, 824 т кондитерських виробів з цукру.

Суб’єктами господарювання Вінниччини закуплено у іноземних партнерів 11 тис.т бензинів автомобільних, 9 тис.т м’яса і субпродуктів домашньої птиці, 6 тис.т м’яса свиней, 7 тис.т прокату чорних металів, 1123 вантажних автомобілів, 412 тракторів, 31 комбайн.

Зовнішньоторговельний оборот послуг у 2009р. становив 104 млн.дол. Обсяги експорту та імпорту послуг склали, відповідно, 41 і 64 млн.дол. Підприємства Вінниччини надавали послуги резидентам із 101 країни світу, а отримували з 35 країн.

Основними споживачами послуг були Кіпр, Німеччина, Російська Федерація, Ізраїль та Китай. Іноземним резидентам надавались, в основному, послуги, пов’язані з діяльністю у сфері інформатизації (15 млн.дол.), послуги, пов’язані зі створенням програмного забезпечення (13 млн.дол.), послуги у виробництві готового одягу та хутра (12 млн.дол.), послуги з технічного контролю та аналізу (5 млн.дол.) та послуги у сфері вищої освіти (4 млн.дол.).

Провідними партнерами в імпорті послуг є такі країни, як Кіпр, Російська Федерація, Німеччина, Австрія та Польща. Більше двох третин імпорту всіх послуг (43 млн.дол.) – це послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю. Послуги, пов’язані з рекламою становлять 12 млн.дол., а послуги з фінансового лізингу – 4 млн.дол.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в економіку області, на 1 січня 2010р. становив 177 млн.дол.

Інвестиції надійшли із 41 країни світу. Переважна більшість інвестицій, а саме 127 млн.дол. або 72% від загального обсягу, надійшла з країн ЄС, з країн СНД внесено 10 млн.дол., з інших країн світу – 40 млн.дол. В розрахунку на одну особу обсяг прямих іноземних інвестицій складає 107 дол. та є найбільшим показником за всі роки спостереження.

Інвестиційно привабливою протягом усього періоду інвестування залишається харчова промисловість. Її обсяги в сукупному капіталі нерезидентів становлять 47 млн.дол. Також сталою є зацікавленість у закордонних інвесторів до таких видів економічної діяльності, як операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, де вкладено 33 млн.дол.; хімічна та нафтохімічна промисловість – 26 млн.дол.; добувна промисловість – 20 млн.дол.; сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги і оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі – по 18 млн.дол.

Обсяги інвестицій з області в економіку країн світу на 1 січня 2010р. склали 170 тис.дол. Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови.


Переглядів: 4880
Поширень: 0