У Вінниці оголошено конкурс на призначення управителя багатоквартирного будинку. Відповідне оголошення розміщене на сайті Вінницької міської ради.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.

Організатор конкурсу – департамент житлового господарства Вінницької міської ради, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, каб.501.

Для отримання конкурсної документації необхідно звернутись до департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. 

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу.

Кедись Павло Геннадійович – начальник відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій департаменту житлового господарства Вінницької міської ради, (тел. 59-51-92, 59-52-19).

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 • ціна послуги – максимальна кількість  балів 50;
 • рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – максимальна кількість балів  15 ;
 • наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід ( з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) - максимальна кількість балів 10;
 • фінансова спроможність - максимальна кількість балів 15;
 • наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, а саме в сфері надання послуг з утримання будинків  та прибудинкових територій,   не  менше 3-х років - максимальна кількість балів 10.

У разі отримання  виконавчим  комітетом  Вінницької міської ради  від співвласників багатоквартирного будинку, який є в переліку об’єкту конкурсу, протоколу про обрання ними форми управління або створення ОСББ, до дати проведення оцінки конкурсної пропозиції учасника, такі будинки виключаються з оцінки конкурсної пропозиції.

У разі отримання  виконавчим  комітетом  Вінницької міської ради  від співвласників багатоквартирного будинку, який є в переліку об’єкту конкурсу, протоколу про обрання ними форми управління (або створення ОСББ)  в період від проведення оцінки до дати укладання договору на управління -  такий будинок не включається до договору на управління.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Перелік документів, які подає учасник у складі конкурсної пропозиції:

 • заява в якій зазначають: 
  ФОП-прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса).юридичні особи- повне найменування, код за ЄДРПОУ, реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса), інформацію про     керівництво (посада, ПІБ);
 • довідка довільної форми, яка містить інформацію чи є учасник конкурсу  підписантом Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння в сфері надання послуг з управління багатоквартирними будинками на території м. Вінниці;
 • копія  останньої редакції  Статуту (для юридичних осіб);
 • довідка про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою відповідно до форми (У ПРИКРІПЛЕНИХ ФАЙЛАХ НИЖЧЕ):
 • довідка, складена в довільній формі  про наявність власних або орендованих приміщень адміністративних, складських, тощо;
 • довідка, складена в довільній формі  про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у відповідній сфері, зареєстрована (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) за формою У ПРИКРІПЛЕНИХ ФАЙЛАХ НИЖЧЕ:
 • копія балансу  та звіту про фінансові результати за 2017рік;
 • довідка   з   ДФС  про відсутність  заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) на дату не раніше ніж  01.05.2018р.; 
 • для платників єдиного податку копію витягу з реєстру  платників єдиного податку;
 • довідка складена в довільній формі, яка містить інформацію про  перелік житлових будинків на яких надавались або надаються послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, термін протягом якого часу надавались послуги;  протоколи зборів споживачів (у разі наявності)  з оцінкою якості надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території або колективні відгуки з даного питання;
 • розрахунок ціни  на послуги з управління багатоквартирними будинками  на 1 м кв. загальної площі  будинку  в розрізі  складових  послуги надати   на паперових носіях  та в електронному вигляді в  форматі   Excel.
 • гарантійний лист про те, що термін дії пропозиції учасника  становить не менше 90 днів з дати подачі конкурсної пропозиції;
 • гарантійний лист - згода на  забезпечення  приєднання та роботу в програмах ВМР «Диспетчер» та «Docsvision» та забезпечення співвласників багатоквартирних будинків, які є об’єктом конкурсу, «єдиним рахунком» на оплату житлово-комунальних послуг;
 • документ, який підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції та договору на управління (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи на підписання документів, копія сторінок паспорту, які містять значущу інформацію, та ідентифікаційного коду);
 • заява, складена в довільній формі, зі згодою на збирання та обробку персональних даних відповідальної особи, зареєстрована, завірена підписом уповноваженої особи учасника із зазначенням посади про особу, яка уповноважена підприємством    підписувати документи конкурсної пропозиції та договір на управління у разі призначення підприємства управителем за результатами конкурсу;
 • гарантійний лист-згода на підписання договору на управління багатоквартирними будинками на умовах типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Учасник конкурсу має право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання  та досвід персоналу.

Конкурсна пропозиція повинна містити  реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою ( за наявності) із зазначенням  кількості сторінок. 

Документи та  копії документів (належним чином завірені), які долучаються учасником до конкурсної  пропозиції, повинні бути належної якості та мати високий рівень чіткості, що забезпечить можливість повністю та без додаткового залучення технічних засобів прочитати документ.

5. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій. 

Конкурсна пропозиція   подається особисто або через уповноважену належним чином особою чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Кінцевий термін подання пропозицій -10 год. 29 травня 2018р. 

Місце подання пропозицій: м. Вінниця, вул. Соборна,59, каб. 501.

6. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями. 

Розкриття конвертів  з конкурсними пропозиціями  відбудеться  30.05.2018р. о 10 год. за адресою:  м. Вінниця, вул. Соборна,59, зал засідань (2-й поверх).

7. Перелік  будинків, які є об’єктом конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку:

 • вул. Баженова, 17;22;34;
 • вул. Залізнична,20;
 • вул. Лебединського, 1;
 • вул. Немирівське шосе, 82;
 • вул. О.Антонова, 2;7;11;23а
 • вул. Г.Морозова, 104;
 • вул. С. Ценського, 14;
 • вул. Складська,16;
 • вул. Брацлавська,31;39;
 • вул. Д.Нечая,77а
 • вул. Замостянська,3;4;37,
 • вул. Короленка,1;
 • вул. Острозького,25;
 • пров.Пластовий,40;
 • пров. К.Широцького,18;
 • вул. Верхарна,10,
 • вул. О.Довженка,14,
 • вул. Г.Успенського,63,
 • вул. Келецька,78б;
 • вул. Келецька,126а;
 • вул. А. Янгеля,8;30;41;45;46;56;66;93;
 • вул. А.Артинова,1;4;5;14;17;22;23;37;39;41;44;
 • вул. Бевза,7;
 • вул. Блока,22;
 • вул. В.Винниченка,5;7;
 • вул. В. Стуса,16;34;
 • вул. В. Отамановського,3;16;17;
 • вул. Визволення,4;
 • вул. В. Городецького,2;3;20;23;
 • вул. В. Чорновола,10;
 • вул. Гоголя,2;4;6;11;16;17;
 • вул. Грушевського,10;48;
 • вул. Дачна,3;7;
 • вул. Д.Майбороди,5;44;
 • вул. Заболотного,8;
 • вул. І.Миколайчука,6а;
 • вул. І. Шиповича,10;
 • вул. Київська,2;
 • вул. Князів  Коріатовичів,19;46;51;56;68;181;185а;
 • вул. Константиновича,4;
 • вул. Кропивницького,3;6;9;10;16;22;
 • вул. Л. Толстого,26;
 • вул. Лисенка,36;
 • вул. Магістрацька,3;6;7;9;11;14;27;28;32;53;59;62;64;72;102;106;108;138;
 •                                 152;154;164;166;
 • вул. Малиновського,13;15;25;
 • вул. Марії Литвиненко-Вольгемут,25;56;
 • вул. М. Амосова,6;9;
 • вул. М. Оводова,18;32;35;41;60;63;81;83;89;
 • вул.Міліційна,4;10;
 • вул. М. Монастирська,5;8;16;
 • вул. Мури,16;
 • вул. Некрасова,6;8;9;11;15;17;
 • вул. О.Соловйова,4;6;13;
 • вул. О. Береста,3;6;
 • вул. П. Запорожця,42;46;50;
 • вул. Пирогова,9;14;24;47;53;55;59;61;67;79;81;87;89а;91;95;103;
 • вул. Понедєліна,6;
 • вул. Пушкіна,6;19;21;
 • вул. Р. Скалецького,11;31;33а;
 • вул. Соборна,14;15;22;25;27;33;40;43;53;55;56;58;75;80;89;91;95;
 • вул. Стеценка,42;47;49;
 • вул. Стрілецька,19;33;39;45;47;48;50;51;65;66;69;77;89;91;103;16а,7а;
 • вул. Тетральна,26;34;41;47;
 • вул. Хлібна,18;
 • вул. Хмельницьке шосе,4;21;
 • вул. Т. Шевченка,42;5а;
 • вул. Ширшова,27;
 • вул. Шолом-Алейхема,11;13;
 • пл. Гагаріна,4;
 • пров. Литовський,5;8;
 • пров. Селянський,3;10;
 • пров. Уманський,3;
 • вул. Зодчих,28Переглядів: 2103
Поширень: 0