Упродовж багатьох років медики Вінниці працюють над створенням належних умов для безпечного материнства. Багато уваги приділяється якості надання медичної допомоги у разі виникнення ускладнень при вагітності, в пологах та післяпололговому періоді. А також - запобіганю розвитку (спалаху) запальних та септичних захворювань серед роділь та новонароджених.

На сьогоднішній день усі пологово-допоміжні заклади нашого міста забезпечені необхідним асортиментом та кількістю препаратів (окситоцин, мізопростол та ін.). Крім цього, акушерські стаціонари забезпечені апаратурою та необхідним обладнанням для надання невідкладної допомоги, в тому числі і одноразовими вакуум-екстракторами для впровадження сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендацій ВООЗ.

Щороку база пологових будинків та акушерських стаціонарів вдосконалюється та розширюється. Розпочата три роки тому, продовжується робота по реорганізації акушерських та неонатологічних відділень для впровадження сучасних перинатальних та енергозберігаючих технологій.

Окрема увага приділяється запобіганню розвитку захворювань серед роділь та новонароджених. На сьогоднішній день продовжується робота по створенню індивідуальних та сімейних пологових залів та палат із індивідуальними сан блоками. Щороку в кожному пологово-допоміжному закладі вводиться по 2-3 таких палати. Це дає можливість забезпечити спільне перебування матері з дитиною, участь членів сім`ї в догляді за дитиною та з перших днів прикладати дитину до груді матері. Крім того, такі палати допомагають скоротити час перебування в пологовому будинку та максимально ізолювати матір та дитину від можливого контакту з іншими людьми у перші дні.


Переглядів: 2604
Поширень: 0