Протягом півріччя 2010 року відділом державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил та державного метрологічного нагляду ДП “Вінницястандартметрологія» проведено 203 перевірки суб‘єктів господарювання. За результатами перевірок на 114 суб’єктах господарювання або на 56% з перевірених суб‘єктів господарювання встановлено порушення.

Найпоширеніші порушення з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил:

 • маркування (вимог нормативних документів інформації викладеної на етикетці товару). Відсутні назва та повна адреса і телефон виробника, назва товару, масова частка жиру в сухій речовині, маса нетто, маса брутто, дата виробництва та строк придатності, номер партії, умови зберігання, позначення нормативного документу по якому виготовлена продукція;
 • за органолептичними показниками (що визначаються за допомогою органів чуття: форма, колір, стан поверхні, смак, запах, консистенція тощо);
 • за фізико - хімічними показниками (питома вага, щільність, температура топлення, масова частка води, цукру, кухонної солі, кислот, жиру тощо.);
 • не відповідність за мікробіологічними показниками (вміст сальмонел, бактерій кишкової палички, дріжджів тощо.);
 • відсутність інформації про дослідження готової продукції по фізико – хімічних показниках;
 • недодержання періодичності контролю готової продукції, за органолептичними та фізико - хімічними (в кожній партії) показниками;
 • недодержання періодичності контролю готової продукції за мікробіологічними показниками (1 раз на 10 діб);
 • не проведення досліджень нітратів в продукції, сировині (1 раз на квартал);
 • недодержання періодичності контролю готової продукції за показниками безпеки;

Відповідно винесено 94 приписи про усунення порушень, 49 приписів про заборону партії продукції та 68 приписів про заборону реалізації продукції. Застосовано до 51 суб’єкта господарювання адміністративно-господарську санкцію (штраф) за випуск та реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам нормативної документації на суму 98,56 тис. грн. Притягнуто до адміністративної відповідальності 31 посадову особу суб‘єктів господарювання, винних в порушенні вимог нормативних документів, загальна сума штрафів накладених на них, складає - 21,30 тис. грн. Всього застосовано штрафів на суму 119,9 тис. грн.

Крім того, що стосується державного метрологічного нагляду то на 20 суб’єктах господарювання або на 80% з перевірених суб‘єктів господарювання встановлено порушення:

 • використання не повірених засобів вимірювальної техніки;
 • проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду - неатестованою лабораторією, що є порушенням правил виконання вимірювань та умов використання їх результатів згідно Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність”;
 • відсутність нормативно-правових документів в галузі метрології та метрологічної діяльності;
 • відсутність ареометрів для визначення густини і температури нафтопродуктів;
 • не подання на погодження до ДП ”Вінницястандартметрологія” Переліків ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці у 2010 році;
 • в сфері обліку енергетичних і матеріальних ресурсів, із загальної кількості перевірених засобів вимірювальної техніки, понад 30% визнано непридатними до застосування.

Відповідно винесено 17 приписів про заборону застосування ЗВТ, 17 приписів на вилучення із експлуатації ЗВТ, 20 випадків анулювання результатів повірки, 3 заборони проведення вимірювань.


Переглядів: 3370
Поширень: 0