У минулому році в області підготовку аспірантів здійснювали 5 установ, зокрема інститут кормів Національної академії аграрних наук України, національний технічний університет, національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського та національний аграрний університет.

Чисельність аспірантів на початок цього року складає 475 осіб, що лише на 1% більше, ніж у минулому році. Із загальної чисельності аспірантів більше половини складають жінки. Значна кількість аспірантів (57%) навчаються з відривом від виробництва.

Найбільше аспірантів навчаються по галузях “Технічні науки”, “Медичні науки”, “Педагогічні науки” та “Сільськогосподарські науки”.

Серед загальної кількості аспірантів мають місце і слухачі-іноземці. Кількість аспірантів із зарубіжних країн збільшилась на 55% і склала 17 осіб.

Фактичний випуск аспірантів, в порівнянні з минулим роком, зменшився на 8% і склав 120 осіб. Із загального числа аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, випущено 76 осіб (28%), без відриву від виробництва – 44 особи (21%).

В порівнянні з минулим роком на 19% зросла чисельність осіб, що захистили кандидатські дисертації. Так, в наукових установах і вузах області в 2010 році була захищена 101 кандидатська дисертація, з них 60% особами, які закінчили аспірантуру в минулому році.

В 2010 році чисельність аспірантів, що вибули до закінчення аспірантури, збільшилась в 1,6 рази і склала 27 осіб.

Зросла також і чисельність докторантів на Вінниччині. Так, якщо в минулому році їх чисельність складала 8 осіб, то вже на початок цього року – 13. Однак, у звітному році була захищена лише 1 докторська дисертація.

Із загальної чисельності аспірантів 475 осіб (88%) навчаються за рахунок держбюджету, 55 (12%) – на комерційній основі.


Переглядів: 3122
Поширень: 0