За словами голови Державної податкової служби України Віталія Захарченка, підприємництво нарешті починає усвідомлювати роль державної податкової служби як партнера у веденні бізнесу. Адже і податківці, і бізнес несуть спільну відповідальність перед суспільством та державою. На Вінниччині податкову службу очолює Олександр Вітрук. Днями виповнився рік відтоді, як він очолив відомство.

Олександре Васильовичу, яким для Вас був цей перший рік роботи?

Скажу відверто, він був досить непростим. Передусім потрібно було ретельно вивчити економічний потенціал регіону, вирішити низку кадрових питань, забезпечити виконання планових завдань, при цьому надолужити допущені відставання. Як Ви пам’ятаєте, починаючи з червня минулого року проводилася робота з обговорення Податкового кодексу України. Всі ці питання було необхідно вирішувати одночасно і в надзвичайно короткі терміни.

Період прийняття Податкового кодексу України був досить напруженим. Яким чином податківці Вінниччини долучилися до цього процесу?

Досить активно. Ми провели не одну зустріч з представниками бізнесу. Опрацювали чималу кількість пропозицій, які в подальшому направлялися до ДПА України та Міністерства фінансів для відповідного врахування. Проводилися засідання „круглих столів”, сеанси телефонних „гарячих ліній”, інтернет-опитування, семінари. Всі ці заходи проводилися з метою найоперативнішого інформування населення щодо очікуваних змін в податковому законодавстві та з метою запровадження ефективного зворотнього зв’язку. Вважаю, що з даним завданням ми справилися. Нами було опрацьовано та направлено до центрального апарату для врахування понад 100 пропозицій вінницьких бізнесових структур. Як бачите, вони не залишилися поза увагою. Були враховані пропозиції щодо запровадження пільгового режиму оподаткування для виробників вітчизняних фільмів та іншої просвітницької продукції. Було почуто бажання „спрощенців” залишити без змін відповідний порядок ведення обліку. Все це – результат пошуку компромісу – виваженого і обґрунтованого. І повірте, ми були раді, що населення регіону не залишилося осторонь життя держави. Але ми завжди були проти проявів різного роду піар-заходів та використання будь-яких подій як приводу продемонструвати власну персону з певних політичних мотивів.

Ви назвали заходи по вивченню та обговоренню запропонованих владою законодавчих змін, тобто проекту. Прийняття кодексу вимагало його детального вивчення в найкоротший термін, насамперед самими працівниками податкової служби та платниками податків. Як вирішувалось це питання?

Насамперед ми організували вивчення документу самими працівниками органів ДПС Вінниччини. Впродовж грудня проводилося щоденне економічне навчання. Після цього було проведено тестування працівників податкової служби як обласного так і районного рівня на предмет знання норм Податкового кодексу. Така форма дистанційного навчання не стала новинкою для працівників органів ДПС Вінниччини, оскільки тестування щодо рівня знань податкового законодавства проводилося ще 2010 року.

Також було активізовано співпрацю з місцевими ЗМІ. З цією метою нами було прийнято рішення про додатковий випуск телевізійних та радіопередач підготовлених студією ДПА в області. Двічі на тиждень готувалися 5-ти хвилинні спецвипуски, які в подальшому транслювалися на місцевих телеканалах, а також 3-х хвилинні радіосюжети з їх подальшою трансляцією на всіх радіоканалах області. Приділялася увага просвітницькій роботі і для працівників споріднених структур. Було проведено цикл навчальних лекцій для працівників прокуратури, суддів, КРУ, голів райдержадміністрації та сільських голів Вінницької області. Це все для того, щоб слухачі і самі зорієнтувалися у законодавчих змінах, і могли допомогти пересічним громадянам розібратися у новаціях та зрозуміти їх суть.

Не секрет, що кадри є одним із основних факторів або успішного вирішення поставленого завдання, або ж його провалу. Як Ви вирішували кадрові питання?

Це було досить непросто. Певний час придивлявся до кожного працівника, аналізував показники в роботі та бажання працювати в рамках задекларованої урядом та керівництвом ДПА України політики: партнерські засади та відкритість. В деякій мірі вражав існуючий консерватизм у відношенні з платниками податків деяких працівників. Саме тому прийшлося приймати непопулярні заходи, а саме, ініціювати скорочення 4-х заступників. Було в певній мірі оновлено як керівний склад, так і рядових працівників обласного та районного рівнів. Надто складно цей процес відбувався у ДПІ м. Вінниці. Але переконаний – правильно підібрані кадри та грамотний управлінський менеджмент – це вже 50 відсотків успіху. Результати не забарились. Проте не можу сказати, що кадрові питання вирішено остаточно. Це звичайний робочий процесс, він триватиме і надалі. Тим більше, що передбачаються суттєві зміни в структурі податкової служби. Тож очікуване скорочення кількості працівників вже сьогодні ставить завдання як правильно здійснити в майбутньому розстановку кадрів, в першу чергу, керівних працівників по всій вертикалі, щоб забезпечити якісне обслуговування платників податків, підвищити рівень добровільної сплати податків та мінімізувати факти зволікань та корупції.

Які показники сьогодні характеризують роботу податкової служби області?

Якщо початок 2010 року податківці Вінниччини зустріли із значним відставанням виконання планових завдань (123 млн. грн), то починаючи з середини минулого року нам вдалося кардинально змінити ситуацію і ми почали працювати в напрямку надолуження допущеного відставання. Звісно, цьому передували зміни в підході до самої системи адміністрування податків і зборів в регіоні. Ми відійшли від позиції простого спостерігання, хто скільки задекларує і відповідно сплатить до бюджету. Передусім фахівці служби зробили своєрідну інвентаризацію і проаналізували рівень обсягів реалізації та сплачених до бюджету сум податків і зборів. Як показав аналіз, більшість підприємств при значних валових доходах до бюджету сплачували мізер. Було проведено масштабну просвітницьку роботу, і тут мені хочеться відмітити, що більшість визнала свої помилки і, відмовившись від різноманітних схем по мінімізації податків, значно збільшила суми сплати податків до бюджету. Також були проведені перевірки підприємств, які не бажали прощатися із „зручними” схемами мінімізації платежів до бюджету. Проти посадовців порушені кримінальні справи, підприємствам донараховані чималі суми штрафних санкцій. Діяльність більшості з них припинена. Тож нам вдалося зустріти 2011 рік не просто із виконанням доведених завдань, а й значно надолуживши відставання. Стійку тенденцію до збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів нами збережено і у поточному році. За 4 місяці планові завдання виконано майже на 105 %, при цьому темп росту склав 51%. До Державного бюджету надійшло майже 630 млн..грн. Ми маємо позитивну динаміку по всіх основних платежах. Звичайно, не збираємося заспокоїтися на досягнутому. І надалі плануємо працювати в напрямку пошуків резервів та викриття і припинення використання різноманітних схем ухилення від оподаткування.

Де Ви бачите можливі резерви?

Перш за все, це – наведення порядку на ринку землі. І тут ми вже розпочали проведення цілого комплексу робіт, основне завдання якого - розширення бази оподаткування по платі за землю, здійснення контролю за повнотою нарахування та сплатою податку на доходи фізичних осіб, контроль за СПД, які знаходяться на фіксованому сільськогосподарському податку, ретельний облік вирощеної продукції, з подальшим контролем за сплатою податків після її реалізації. Тільки ретельне відпрацювання даних напрямків дасть можливість залучити до бюджету значні кошти та виявити резерви їх надходжень. З цією метою ми кардинально змінили підхід до проведення операції „Урожай - 2011”. Провівши ретельний аналіз минулорічної операції, намітили план дій і розпочали кропітку підготовчу роботу ще в листопаді –грудні 2010 року. Податковою службою було сформовано електронний депозитарій „Земля”, в якому відображено стан використання земельних ресурсів за територіально-адміністративним принципом. Залучення новітніх технологій дозволило нам не лише провести своєрідну інвентаризацію земельних ділянок, а й з’ясувати, наскільки раціональним та правомірним є їх використання. Скажімо, скориставшись даними депозитарію можна з’ясувати, які землі значаться як землі запасу, а насправді використовуються суб’єктами господарювання з метою отримання прибутку. Цьому передувала ціла низка організаційних заходів. Насамперед, нам вдалося забезпечити кожну податкову інспекцію оргтехнікою для ефективної роботи в цьому напрямку. Тобто, ми створили комп’ютерну мережу, яка дає можливість за декілька хвилин отримати інформацію з будь-якого району області. Така інформація має тенденцію змінюватись щоденно, тому за цим напрямком закріплено конкретного працівника в інспекції, який відповідає за своєчасне внесення змін до депозитарію. Також маємо намір перевірити всі земельні ділянки, задіяні в виробництві сільськогосподарської продукції на предмет сплати земельного податку, податку на доходи з фізичних осіб та інших податків та зборів.

В пошуку цих резервів, ймовірно, важко діяти самостійно. Чи відчуваєте Ви підтримку з боку інших владних структур Вінниччини?

Ви правильно зазначили, для здійснення тих завдань, які стоять сьогодні перед податковою службою, необхідно мати партнерські стосунки із всіма діючими в області владними структурами. У нас гарні ділові стосунки і з органами влади, і з правоохоронними органами. Адже нас об’єднує спільна мета – наповнення бюджетів за рахунок нарощування виробничого потенціалу регіону, а, враховуючи агропромисловий напрямок області – збільшення реалізації сільськогосподарської продукції. Тож у всіх заходах маємо взаємопорозуміння та підтримку.

Окрім пошуку резервів, які ще цілі ставите перед собою на майбутнє?

Основним завданням було і залишається –формування позитивного іміджу і налагодження діалогу між владою та бізнесом. Але хочу щоб представники бізнесу зрозуміли, що діалог – це не точка зору когось одного, це конструктивна розмова двох сторін. Задля цього будемо продовжувати проводити, насамперед, роз”яснювальну роботу щодо необхідності відмови зі сторони бізнесу від використання схем мінімізації податкових зобов”язань. Плануємо і надалі зменшувати кількість перевірок, замінюючи кількісні показники якісно проведеним доперевірочним аналізом. Якщо протягом 2009 року було проведено 1024 перевірки, то на 2010 було заплановано - 547. Таку ж тенденцію збережено і в 2011 році. На рівні держави вже відпрацьовано систему відбору платників для проведення перевірок. Вона базується на економічному аналізі діяльності підприємств. Як наслідок, до переліку підприємств, на які податківці будуть звертати пильну увагу, потрапляють менше ніж 1% від усіх зареєстрованих платників податків

Сьогодні досить актуальним залишається питання відшкодування сум податку на додану вартість? Які зміни в цьому напрямку відбулися у законодавстві?

Дійсно в законодавсті України відбулися певні кардинальні зміни. Зокрема, Податковим кодексом передбачено право платників податків на автоматичне відшкодування сум ПДВ. При цьому кодексом визначено перелік критеріїв, яким мають відповідати такі платники податку. Скажу, що одними із основних критеріїв є здійснення суб”єктами господарювання експортних операцій, розмір середньої з/п, який не менш ніж у 2,5 рази повинен перевищувати мінімальну заробітну плату та сума розбіжностей має складати не більш як 10% від заявленої суми. Дані критерії було розроблено на підставі глибокого аналізу фінансової діяльності тих суб”єктів господарювання, які претендували на бюджетне відшкодування. Недотримання підприємствами зазначених у кодексі критеріїв свідчить про непрозорість схем, за якими вони працюють.

До відома, до переліку підприємств, які отримали право на автоматичне відшкодування, на жаль, не потрапило жодне підприємство регіону. Тож на сьогодні податківці разом із суб”єктами господарювання проводять ретельний аналіз по виявленню факторів, які не дають можливості попасти до зазначеного списку з метою їх усунення. Служба,в першу-чергу, зацікавлена на проведенні такої процедури відшкодування, Адже це, по-перше, пришвидшує процес обігу коштів підприємства, а значить дає можливість отримати додаткові надходження до бюджету. По-друге, унеможливлює зловживання зі сторони самих працівників податкової служби, оскільки відбір для автоматичного відшкодування здійснює система і тут виключається будь-який вплив людського фактора.

Тобто, Ви зацікавленні в недопущенні порушень працівниками податкової служби?

Звісно. Адже робота тисяч чесних працівників служби може бути зведена нанівець через прагнення отримати якусь вигоду лише однієї людини. Такі факти, нажаль, у нас є. І мені дуже боляче їх сприймати. З метою упередження таких проявів, ми власними силами проводимо профілактичну роботу, роз’яснювальну. При прийомі на роботу претендент на посаду проходить співбесіду з працівниками відповідного підрозділу, але життя показує, що інколи цього замало. Тож, користуючись нагодою, хочу звернутися до читачів. Якщо вам відомі факти зловживань зі сторони податківців, телефонуйте за номером 66-02-05. Це цілодобова „гаряча лінія” і ваші повідомлення допоможуть забезпечити податкову службу області дійсно висококваліфікованими та достойними посадовцями.

Очевидно, що щоденна робота податківця досить напружена, вимагає постійного підвищення рівня кваліфікації, ознайомлення із новим у законодавстві. Чи є у Вас якісь моменти, де Ви черпаєте натхнення?

Переконаний, якщо людина не буде отримувати позитивних емоцій, то з часом вона втратить інтерес і до власної професії. Саме тому прагну згуртувати колектив у добрих справах. Працівники є шефами всіх дитячих будинків на території області та допомагають малечі пізнавати світ, проявляючи свою турботу та опіку. Коли дивишся в переповнені радістю від отриманого подарунка очі дитини, яка позбавлена найдорожчого – права жити в сім’ї, розумієш – заради щасливого майбуття цієї малечі варто жити і варто працювати. А ще хочеться звернутися до тих, хто дбає лише про власне збагачення: зупиніться, огляньтеся навколо і зрозумійте, життя таке коротке, але воно прекрасне. Прагніть зробити чим більше добра для тих, хто поряд, хто потребує вашої турботи. Адже те, що посієш, те і пожнеш.

Управління масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Вінницькій області
 


Переглядів: 5864
Поширень: 0