Державна податкова служба у Вінницькій області нагадує, що відповідно до п.11 ст.19 Закону України від 15.05.2003р. № 755 „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” юридична особа зобов’язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації державному реєстратору реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу. Неподання такої реєстраційної картки є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Стаття 184 Податкового кодексу України містить перелік підстав, які приводять до примусового анулювання реєстрації платника ПДВ. Однією з таких підстав є наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про відсутність суб’єктів господарювання за місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Для запобігання наведених ризиків ДПС у Вінницькій області рекомендує щорічно протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації подавати державному реєстратору реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Змінився керівник, бухгалтер чи адреса – інформуйте податкову про зміни протягом 10 днів

Згідно із Порядком обліку платників податків і зборів, який затверджено наказом Мінфіну від 09.12.2011, № 1588, платники податків, у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, зобов\'язані протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до органу державної податкової служби уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за ф. N 1-ОПП, ф. N 5-ОПП подається з позначкою "Зміни" або за ф. N 1-РПП - з позначкою "Перереєстрація, зміни".

Платники податків - юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов\'язані подати реєстраційну заяву за ф. N 1-ОПП з позначкою "Зміни" з відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи, до органу державної податкової служби у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків.

У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці за ф. N 4-ОПП (найменування (прізвище, ім\'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) платника податків, керівника, органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, тощо), довідка за ф. N 4-ОПП підлягає заміні в органі державної податкової служби.

Для отримання нової довідки платник податків подає до органу державної податкової служби за основним місцем обліку звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою.

Орган державної податкової служби протягом двох робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику податків нову довідку за умови ,що до Єдиного державного реєстру не внесено запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу або відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.У такому самому порядку видається дублікат довідки замість зіпсованої чи втраченої або копія довідки. У разі втрати довідки нова довідка видається за заявою платника податків, у якій надані пояснення і викладені обставини втрати довідки, або до якої додані документи, що підтверджують факт втрати довідки.

Порядок реєстрації у податковій інспекції договору про спільну діяльність

Для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа зобов\'язана протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або після набрання ним чинності подати до органу державної податкової служби за своїм основним місцем обліку такі документи:

  • заяву за ф. N 1-ОПП;
  • завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність.

До цих документів додаються:
а) інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;
б) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;
в) копії ліцензій та дозволів на провадження відповідних видів господарської діяльності учасників договору, отримання яких передбачено законодавством.

Взяття на облік договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора здійснюється після державної реєстрації договору (контракту) обласним управлінням зовнішніх економічних зв\'язків згідно з Положенням про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.97 N 112.Переглядів: 6623
Поширень: 0