Згідно з п.267.1.1 Податкового кодексу України, до діяльності, яка потребує придбання торгового патенту й сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, належить торговельна діяльність у пунктах продажу товарів, тобто роздрібна й оптова торгівля.

До пунктів продажу товарів належать магазин, інша торговельна точка, що розташовані в окремому приміщенні, будівлі або їх частині, і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину; кіоски, палатки, інші малі архітектурні форми, які розташовані в окремому приміщенні, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців; автомагазини, розвозки, інші види пересувної торговельної мережі; лотки, прилавки, інші види торговельної точки у відведеному для торговельної діяльності місці, крім лотків і прилавків, що надаються в оренду суб\'єктам господарювання – фізичним особам та розташовані в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі – ринків усіх форм власності; стаціонарні, малогабаритні та пересувні автозаправні станції, заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом; фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски, інші пункти ресторанного господарства; оптові бази, склади-магазин, інші приміщення, що використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.

Пунктом 267.3 ст. 267 Податкового кодексу визначено ставки збору за провадження торговельної діяльності, які диференційовані залежно від місцезнаходження пунктів продажу товарів (їх асортименту) або надання платних послуг (їх видів), а також прив\'язані до мінімальної заробітної плати , установленої законом на 1 січня календарного року.

Ставки збору за провадження торговельної діяльності:

Вид підприємницької діяльності

Ставка збору

Торговельна діяльність на території м. Києва та обласних центрів

Від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати

Торговельна діяльність на території м. Севастополя, міст обласного значення (крім обласних центрів) і районних центрів

Від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати

Торговельна діяльність на території інших населених пунктів 

Від 0,02 до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати

Для провадження торговельної діяльності суб\'єкт господарювання подає до органу ДПС заявку на придбання торгового патенту, яка має містити такі відомості: найменування суб\'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім\'я, по батькові суб\'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи); юридичну адресу (місцезнаходження) суб\'єкта господарювання, а у разі якщо патент придбавається для відокремленого підрозділу, – місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди); вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбавається торговий патент; вид торгового патенту; найменування документа про повну або часткову сплату збору; назву та фактичну адресу (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення «виїзна торгівля»; назву, дату та номер документа, що засвідчує право власності (оренди); період, на який придбавається торговий патент.

Крім цього, відомості, наведені в поданій суб\'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнено таку заявку.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб\'єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред\'явлені суб\'єктом господарювання на звірку, в органі ДПС не залишаються. У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб\'єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнено таку заявку, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей орган ДПС має право відмовити у видачі торгового патенту суб\'єкту господарювання. Торговий патент видається особисто фізичній особі – підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Порядок та строки сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлено п. 267.5 ст. 267 Податкового кодексу. Зокрема, платниками збору, які провадять торговельну діяльність його сплата здійснюється за місцезнаходженням пункту продажу товарів. Строк дії торгового патенту становить 60 календарних місяців (5 років).

Відповідно до пп. 267.5.2 п. 267.5 ст. 267 Податкового кодексу за провадження торговельної діяльності такий збір сплачується щомісяця, однак не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному місяцю. Також платники можуть сплатити збір авансом до кінця календарного року.

Звертаємо увагу, що пунктом 267.5.3.Податкового кодексу встановлено порядок, згідно з яким суб’єкт господарювання під час придбання торгового патенту сплачує збір в розмірі місячного платежу. В подальшому, на вказану суму зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць дії торгового патенту.

Тобто, під час придбання торгового патенту платники сплачують збір за поточний місяць ( або за будь-яку кількість місяців в межах поточного календарного року) та, додатково, збір в розмірі місячного платежу, який в подальшому буде зараховано у сплату збору за останній місяць дії торгового патенту. Далі сплата збору проводиться не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному місяцю.Переглядів: 15126
Поширень: 0