Видача довідок про відсутність чи наявність судимості здійснюється Управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення (УІАЗ) УМВС України у Вінницькій області. Для отримання довідки громадянину необхідно особисто звернутись до УІАЗ УМВС із заявою на отримання довідки.

Прийом заяв громадДовідка про судимість або її відсутністьян здійснюється за адресою: кабінет № 28, УМВС України у Вінницькій області, вул. Театральна, 10, м. Вінниця. Телефон для довідок 59-34-71.

Часи прийому заяв та видача довідок (крім святкових днів) проводиться:

  • - Понеділок з 09.00 до 12.00;
  • - Середа з 09.00 до 12.00.

При собі громадянин повинен мати оригінали та ксерокопії:

документу, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон тощо);

свідоцтво про народження;

заяву.

Керівництво УІАЗ УМВС України у Вінницькій області:

  • Начальник управління Лещенко Павло Станіславович, майор міліції
  • Заступник начальника управління Гнатенко Віталій Іванович, підполковник міліції
  • Заступник начальника управління – начальник відділу статистичної інформації та аналізу
  • Фещук Алла Григорівна, майор міліції

Історія створення УІАЗ:

23 вересня 1918 року рішенням колегії народного комісаріату внутрішніх справ молодої радянської республіки було затверджено «Положення про статистичний відділ комісаріату внутрішніх справ».

В Головному управлінні міліції (ГУМ) були прийняті заходи по впорядкуванню звітності з місць. З цією метою створений інформаційний підрозділ, де оброблялась інформація про особистий склад міліції, надзвичайних подіях, контрреволюційних виступах, бандитських нападах, а також зосереджувалась «статистика та всі матеріали інформаційного характеру»: відомості про кількість населення, його соціальній структурі, території і т.д.

5 травня 1919 року на засіданні колегії Відділу управління при присутності Ф.Е. Дзержинського інформаційному підрозділу ввелось в обов’язок складати щоденні зведення на підставі даних, які надходять з місць, про всі злочинні прояви.

Циркулярним листом НКВС на місця розіслані зразки звітів, встановлений порядок та строки їх представлення. В березні 1922 року на Першому Всеросійському з’їзді робітників міліції, було прийнято рішення підняти на більш вищий рівень інформаційну роботу. В прийнятій резолюції відмічалось: “Враховувати обліково-статистичну роботу місцевих органів міліції особливо важливою”.

В 1924 році введено новий табель термінових повідомлень, в якому передбачувались місячні, квартальні, піврічні та річні форми звітів. Ці задачі були покладені на Статистичний відділ.

В жовтні 1929 року всі галузеві підрозділи центрального апарату НКВС, які займалися інформаційною діяльністю, об’єднали з Статистичним відділом, який набув назви Інформаційної частини.

Така структура проіснувала до грудня 1939 року, до моменту ліквідації НКВС РРФСР.

В 1932 році прийнято рішення про функціональну розбудову Управління статистичної обробки.

В 1970 році створено Головний інформаційний центр МВС СРСР. На нього покладені функції по дослідженню проблем автоматизації процесів обробки інформації, організації статистичної та оперативно-довідкової роботи, збору та обробки даних, забезпеченню органів внутрішніх справ засобами обчислювальної техніки, організаційно-методичному керівництву архівної роботи, а також функції центрального галузевого органу

Наказом МВС СРСР від 17 травня 1971 року № 0322 було створено інформаційну службу. При МВС України, на базі Першого спеціального відділу було створено Республіканський інформаційний центр (далі – РІЦ). Першими автоматизованими системами були: “Профілактика-Розшук”, “Статистика”, “Розшук”, “Черговий”, “Норматив” та інші.

У 1974 році постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань науки і техніки РІЦ було реорганізовано в Республіканський науково-дослідний інформаційний центр при МВС України (далі – РНДІЦ). Основними напрямками діяльності було визначено: розроблення автоматизованих систем обробки інформації; дослідження процесів управління органами ОВС на базі комплексного використання математичних методів та обчислювальної техніки.

Стрімкий розвиток кібернетичної науки на початку 90-х років обумовив необхідність наближення науки до практичних працівників, створення актуальних банків даних ОВС. У зв’язку з чим у 1991 році на базі РНДІЦ було створено Головне інформаційне бюро (далі – Бюро). Створена єдина система електронної пошти об’єднала понад 600 абонентів.

У 1997 році Бюро було реорганізовано в Управління оперативної інформації (далі – УОІ). Ураховуючи необхідність оперативного інформування органів внутрішніх справ, у складі управління створена та розпочала свою службову діяльність чергова частина.

Починаючи з 2002 року в складі МВС України розпочав свою діяльність Департамент інформаційних технологій, який став правонаступником своїх попередників.

У 2007 році в міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ України створено сектори інформаційних технологій.

Остаточне формування інформаційної служби завершилося в квітні 2011 року реорганізацією Управління Інформаційних технологій в Управління інформаційно--аналітичного забезпечення.

Основні завдання Управління

- Організація інформаційно-аналітичної діяльності органів внутрішніх справ України відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України, відомчих нормативно-правових актів МВС та УМВС, які регулюють цю діяльність.

- Формування довідково-інформаційних фондів, ведення оперативно-пошукових та криміналістичних обліків, що утворилися в процесі діяльності ОВС, здійснення обробки персональних даних.

- Організація і здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ області.

- Реалізація в межах компетенції Управління політики у сфері інформатизації, організація виконання державних програм з цього напрямку.

- Реалізація вимог законодавства щодо захисту державної таємниці.

- Організація заходів захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем УІАЗ.

- Надання в межах повноважень інформаційних послуг фізичним та юридичним особам у порядку встановленому законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють цю діяльність.

- Створення умов для підвищення ефективності використання системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ.

- Організація впровадження найбільш ефективних форм і методів у галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій в діяльність органів внутрішніх справ.Переглядів: 25396
Поширень: 0