Під час зустрічі Борис Наливайко роз’яснив представникам місцевих засобів масової інформації основні положення закону «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення і функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України.

Борис Наливайко

Борис Наливайко зазначив, що для реалізації норм цього Закону, Кабінетом Міністрів України буде прийнято нормативно-правові акти, які будуть приведені у відповідність із Законом. На сьогоднішній день Державна міграційна служба області будь-яких розпорядчих документів з цього приводу не отримувала. Однак з 1 січня 2013 року служба активно працює над розробкою низки заходів по створенню інфраструктури, необхідної для подальшої безперебійної роботи (програмне забезпечення, навчання персоналу, тощо).

Прес-конференція

Керівник Державної міграційної служби області зупинився на визначенні поняття Єдиного державного демографічного реєстру. Відповідно до Закону, це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення інформації про особу та про документи, що використовуються із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свобод людини та громадянина. До Реєстру, згідно із Законом, вноситиметься наступна інформація:

 1. ім\'я особи;
 2. дата народження/смерті;
 3. місце народження;
 4. стать;
 5. дата внесення інформації про особу до Реєстру;
 6. відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
 7. відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
 8. реквізити документів, виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб\'єкт, що видав документ, строк дії документа);
 9. відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
 10. відцифрований зразок підпису особи;
 11. відцифрований образ обличчя особи;
 12. додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові біометричні дані та параметри);
 13. інформація з відомчих інформаційних систем.

Як приклад, Борис Наливайко навів досвід сусідніх держав, що вже налагодили в себе систему видачі закордонних біометричних паспортів. Зокрема, Росія має 7-річний досвід, а Молдова – 5-річний. Переваги документів, що містять біометричні дані очевидні – їх практично неможливо підробити. Отже, на думку начальника Управління ДМС України у Вінницькій області, безконтактний носій інформації (чіп) є першим кроком до електронних віз і спрощеного перетину кордону у майбутньому.
Заглядаючи наперед, слід відзначити, що з впровадженням в Україні біометричних паспортів потреба в паперових посвідченнях особи поступово відпаде.
Для довідки: Закон України«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012р.Переглядів: 5570
Поширень: 0