ередбачається створення відокремленого web-ресурсу «Прозорого офісу», внаслідок чого стане можливе дистанційне оформлення деяких видів дозвільних документів. Буде забезпечено доступ підприємців до оновлених реєстрів нежитлових приміщень, земельних ділянок, що передаються у власність та в оренду, переліку документів дозвільного характеру та місцевих регуляторних актів та інш. через комунальні засоби масової інформації та мережу Інтернет.

Удосконалиться система надання інформаційно-консультаційних послуг. Подальшого розвитку набудуть проекти «Власна справа під ключ», «Підприємець-інформ», буде оновлено сайт вінницьких підприємців www.tviybiznes.com та інш.

Ці та інші заходи Програми розвитку малого підприємництва м. Вінниці на 2009-2010 роки спрямовані на концентрацію та спрямування зусиль міської влади, установ, організацій міста, підприємців та громадських організацій на послаблення фінансової та економічної кризи на розвиток підприємництва, як дієвого засобу забезпечення зайнятості та доходів населення, вагомого джерела наповнення міського бюджету. Планується визначити ефективність дії місцевих регулювань в сфері пасажирських перевезень, оренди комунального майна та земельних ділянок, правил забудови та благоустрою та інш., і, в разі необхідності, внести корективи та провести необхідні регулювання, з дотриманням принципу поєднання інтересів суб\'єктів підприємницької діяльності та міської влади.

Передбачається також збільшити обсяги продажу продукції, що виробляється підприємцями міста. Будуть організовані та проведені виставки-ярмарки, сільськогосподарські ярмарки в рамках акції «Купуй Вінницьке». Планується збільшити обсяги навчання основам підприємницької діяльності безробітних, що сприятиме їх подальшій зайнятості у сфері малого бізнесу. З міського бюджету на реалізацію заходів Програми планується спрямувати 192 тис. грн.

Чверть дохідної частини міського бюджету формується за рахунок надходжень від діяльності суб\'єктів підприємництва. Стан розвитку малого підприємництва Вінниці протягом 2007-2008 років свідчить, що роль цього сектору економіки у господарському комплексі міста залишається значною. Протягом цього періоду кількість фізичних осіб-підприємців, які сплачували податки, збільшилась на 12 462 і склала 34 412 чоловік. Станом на 1 січня 2009 року частка платників податків у загальній кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців склала 97,6 % проти 79,7 % на початок 2007 року.

За словами начальника управління економіки та інвестицій міської ради Галини Якубович, протягом 2007-2008 років зросла загальна кількість малих підприємств, що звітують про здійснення своєї діяльності. За даними моніторингу кількість малих підприємств в місті збільшилась з 3,6 до 3,9 тис. одиниць, в розрахунку на 10 тис. чол. наявного населення - з 99 до 106 одиниць. Загальна чисельність зайнятих у малому підприємництві збільшилась за два роки майже на 3,5 тис. чол. та за попередніми даними склала 62,5 тис. чол.

«Водночас, у другій половині 2008 року посилились негативні тенденції, пов\'язані із світовою фінансовою кризою, що стало причиною погіршення результатів ряду основних показників розвитку підприємництва, порівняно з запланованими Програмою розвитку малого підприємництва м. Вінниці на 2007-2008 роки, - розповідає Галина Якубович. - За 2008 рік зареєстровано 545 юридичних осіб проти 711 у 2007 році та відповідно 4314 фізичних осіб-підприємців проти 5257». Тривало скорочення чисельності зайнятих на малих підприємствах та кількості найманих працівників, які знаходяться у трудових відносинах з фізичними особами-підприємцями. За останні два роки їх чисельність скоротилась відповідно на 2,7 та 2,9 тис. чол.

В умовах поглиблення економічної кризи скорочується або взагалі припиняється процес інвестування суб\'єктів підприємництва. Значна кількість підприємств, що функціонують в нестабільному економічному середовищі, переживають спад виробництва, падіння обсягів виконаних робіт та послуг. Значно нижчим, ніж у великому бізнесі, - залишається рівень середньомісячної заробітної плати найманих працівників малих підприємств.

Виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва м. Вінниці на 2009-2010 роки сприятиме збереженню кількості діючих в місті суб\'єктів малого підприємництва та загальної чисельності зайнятих у малому бізнесі.


Переглядів: 3301
Поширень: 0