26 жовтня 2014 року відповідно до Указу Президента України від 27.08.2014 № 690/2014 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України.

28 серпня 2014 року розпочато процес щодо підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України, який завершиться через п’ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

З метою організаційного забезпечення підготовки до розгляду адміністративних справ відповідної категорії з додержанням строків, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України, у Вінницькому окружному адміністративному суді встановлено особливий режим роботи для працівників апарату суду та суддів в позаробочий час, святкові і вихідні дні, а також напередодні дня виборів, у день виборів.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Особливості провадження у справах, пов’язаних з виборчих процесом, визначені статтями 172 – 179 КАС України.

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні наступні категорії справ, що виникають з виборчого процесу:

  • щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих комісій, членів цих комісій (ч.8 ст.176 КАС України);
  • адміністративних справ щодо уточнення списку виборців (за місцезнаходженням відповідної комісії (ч.2 ст.173 КАС України));
  • щодо оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори (за їхнім місцезнаходженням (ч.3 ст.174 КАС України)).

Громадянин, який має право голосу у відповідних виборах (виборець), є суб’єктом звернення до суду з адміністративним позовом щодо:

1) оскарження:
рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цієї комісії (ч.2 ст.172 КАС України);
рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб (ч.2 ст.174 КАС України);
дії чи бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу, що порушують законодавство про вибори (ч.2 ст.175 КАС України);

2) уточнення списків виборців (ст.173 КАС України).

Необхідною умовою наявності у виборця права оскаржити рішення, дії чи бездіяльності вказаних суб’єктів оскарження, є порушення цими рішеннями, діями чи бездіяльністю виборчих прав позивача особисто (крім заяв про уточнення списків виборців).

Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів можуть бути оскаржені до адміністративного суду за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії (ч.8 ст.176 КАС України), а рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії або члена такої комісії – до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням окружної виборчої комісії (ч.9 ст.176 КАС України).
Згідно з ч. 6 – 8 ст. 172 КАС України позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій може бути подано до адміністративного суду у п\'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце до дня голосування, може бути подано до адміністративного суду також у п\'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.

Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подано до адміністративного суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

Суд вирішує зазначені адміністративні справи у дводенний строк після надходження позовної заяви. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування вирішуються судом до закінчення голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування, вирішуються судом у дводенний строк після надходження позовної заяви (ч.11 ст.172 КАС України) .

Позовна заява щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб подається до окружного адміністративного суду за їх місцезнаходженням (ч.3 ст.174 КАС України).

Відповідно до статті 173 КАС України, право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах.

Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд за місцем знаходження відповідної комісії.

Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування.

Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, - невідкладно.

Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно.

Звертаємо увагу, що кожний виборець може до 20 жовтня 2014 року звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватись. Виборець особисто може подати до 22 жовтня 2014 року включно до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заяву про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб.


Переглядів: 2551
Поширень: 0