Виконком Вінницької міської ради схвалив проект нової програми, яка покликана підвищити ефективність роботи комунальних підприємств. За рахунок стратегічного планування передбачається удосконалення подальшого розвитку цих закладів – забезпечення їхньої прибутковості та покращення якості надання послуг вінничанам, підвищення енергоефективності підприємств тощо.

У Вінниці працює 40 міських комунальних підприємств. Основними напрямками їхньої роботи є надання послуг в сфері транспортного забезпечення, житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, харчування школярів тощо. Для вдосконалення їхньої подальшої діяльності розроблено «Програму підвищення ефективності роботи комунальних підприємств м. Вінниці на 2016-2020 роки».

Програма побудована на основі пріоритетів та цілей, визначених Стратегією розвитку «Вінниця-2020». Розробка цього документу базується на аналізі показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста. А також – на досвіді роботи муніципальних підприємств європейських країн: англійська, німецька та французька моделі.

Серед основних напрямків програми – удосконалення процесу перспективного розвитку комунальних підприємств міста. У рамках цього процесу кожному комунальному підприємству необхідно розробити відповідну стратегію та забезпечити її виконання. На сьогоднішній день підприємства житлово-комунального господарства вже розпочали розробку своїх стратегій розвитку.

«В останні роки спостерігається тенденція щодо значного зростання цін на енергоносії, в зв’язку з чим місто всіляко працює над запровадженням заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності. Це і є наступним напрямком дій для підприємств. Тож, пропонується запровадити обов’язковий енергетичний менеджмент в комунальній сфері міста, проводити енергетичний аудит. А також – впроваджувати новітні енергоефективні та енергоощадні технології, залучати для реалізації заходів з енергозбереження як кошти державного та обласного бюджетів, так і грантові кошти організацій – донорів», – каже директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Віталій Погосян.

Також у програмі йдеться про пошук додаткових джерел отримання прибутків для комунальних підприємств, в тому числі залучення кредитних коштів міжнародних та інших фінансових інституцій, приватних інвесторів тощо. «Діяльність кожного комунального підприємства має бути спрямована на отримання прибутку, для чого необхідно продовжити роботу щодо детального аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств з виявленням «слабких» місць. Проведений аналіз дозволить виявити найменш рентабельні послуги та визначити напрямки діяльності, які можна припинити, та нові види послуг, що можуть надаватись підприємством, розширити ринки збуту, впровадити новітні технології та інноваційні заходи», – зазначив Віталій Погосян.

Ще один важливий напрямок, який пропонується в програмі, – впровадження дієвої системи менеджменту, адже це безпосередньо впливає на якість надання послуг. Також документом визначено ключові індикатори, за якими здійснюватиметься моніторинг реалізації програми. Планується, що до кінця 2017 року всі сорок комунальних підприємств мають затвердити свої стратегії розвитку та розпочати впровадження їх заходів. Результатом цієї роботи має стати збільшення кількості прибуткових підприємств, забезпечення надання якісних послуг та прозорість їх діяльності, підвищення продуктивності праці, стабілізація фінансового стану підприємств тощо. Переглядів: 3498
Поширень: 0