Нещодавно ми писали про рейтинг університетів України "Топ 200 Україна", який представив Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" за погодженням із Міжнародною наглядовою радою. За результатами цього рейтингу: Вінницький національний технічний університет знаходиться на 26-й сходинці рейтингу, Вінницький національний медичний університет посів 28-у сходинку у рейтингу університетів, Вінницький національний аграрний університет на 132-му місці, а Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського зайняв 161-е місце.

Рейтинг Міністерства освіти і науки має певні особливості та відмінності, а саме:

 • Систему формують усі вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності, підпорядкування, програм підготовки за напрямами та спеціальностями.
 • Система враховує певні ключові рекомендації Берлінських принципів ранжування вищих навчальних закладів.
 • Система рейтингу відкрита, прозора та доступна всім суб’єктам ранжування, розробникам та користувачам і ніхто немає права перекривати вільний до нього доступ.
 • Рейтинг формується на підставі первинної інформаційної бази, що надається суб’єктами ранжування, базується в основному на статистичних даних і підлягає контролю якості.
 • Змістовна складова системи ранжування ґрунтується на рейтингових індикаторах, які формують структуру критеріїв рейтингу за основними напрямами діяльності: «Міжнародна активність», «Якість контин-генту студентів», «Якість науково-педагогічного потенціалу», «Якість наукової та науково-технічної діяльності», «Ресурсне забезпечення».

Пропонуємо Вашій увазі ТОП-10 університетів. Повний рейтинг прикріплений знизу новини.

ТОП-10. Класичні університети

 1. Київський національний унiверситет ім.Т.Г.Шевченка
 2. Харкiвський нацiональний унiверситет ім.В.Н.Каразіна
 3. Сумський державний унiверситет
 4. Одеський нацiональний унiверситет ім.І.І.Мечникова
 5. Національний університет "Острозька академія"
 6. Львiвський нацiональний унiверситет ім.І.Франка
 7. Днiпропетровський нацiональний унiверситет імені Олеся Гончара
 8. Донецький нацiональний унiверситет
 9. Таврiйський нацiональний унiверситет ім.В.І.Вернадського
 10. Схiдноукраїнський національний унiверситет ім.В.Даля

ТОП-10. Технічні університети

 1. Харкiвський національний унiверситет радiоелектроніки
 2. Національний аерокосмiчний унiверситет ім.М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
 3. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 4. Нацiональний технічний унiверситет України "Київський політехнічний інститут"
 5. Вiнницький національний технiчний унiверситет
 6. Нацiональна металургiйна академiя України
 7. Полтавський національний технiчний унiверситет ім.Ю.Кондратюка
 8. Нацiональний гiрничий університет
 9. Донецький національний технiчний унiверситет
 10. Національний унiверситет "Львiвська полiтехнiка

ТОП-10. ТЕХНОЛОГІЇ, БУДІВНИЦТВА ТА ТРАНСПОРТУ

 1. Національний авіаційний університет
 2. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 3. Одеська державна академія технічного регулювання та якості
 4. Одеський державний екологічний університет
 5. Українська академiя друкарства
 6. Херсонська державна морська академія
 7. Харкiвський національний автомобільно-дорожній унiверситет
 8. Одеська національна морська академiя
 9. Одеська державна академiя будiвництва та архiтектури
 10. Київський національний унiверситет технологiй та дизайну

ТОП-20. ПЕДАГОГІЧНІ, ГУМАНІТАРНІ, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

 1. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 2. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 3. Тернопiльський національний педагогiчний унiверситет ім.В.Гнатюка
 4. Південноукраїнський національний педагогчний університет імені К.Д. Ушинського
 5. Львівський державний університет фізичної культури
 6. Київський університет імені Б.Д.Грінченка
 7. Харківська державна академія фізичної культури
 8. Уманський державний педагогiчний унiверситет ім.П.Г.Тичини
 9. Кримський державний гуманітарний університет
 10. Харківська гуманітарно-педагогічна академія
 11. Українська державна iнженерно-педагогiчна академiя
 12. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 13. Київський національний лiнгвiстичний унiверситет
 14. Харкiвський національний педагогiчний унiверситет ім.Г.С.Сковороди
 15. Бердянський державний педагогiчний університет ім.П.Д.Осипенко
 16. Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
 17. Вiнницький державний педагогiчний унiверситет ім.Коцюбинського
 18. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 19. Сумський державний педагогiчний унiверситет ім.А.С.Макаренка
 20. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

ТОП-10. КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО, ДИЗАЙН

 1. Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра
 2. Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 3. Харкiвська державна академія дизайну і мистецтв
 4. Одеська державна музична академія ім.А.В.Нежданової
 5. Харківська державна академія культури
 6. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
 7. Харківський національний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського
 8. Закарпатський художній інститут
 9. Львівська національна музична академія ім.М.В.Лисенка
 10. Київський національний університет культури та мистецтв

ТОП-10. ОХОРОНА ЗДОРОВ\'Я

 1. Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця
 2. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
 3. Житомирський інститут медсестринства
 4. Луганський державний медичний університет
 5. Запорізький державний медичний університет
 6. Харківський національний медичний університет
 7. Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського
 8. Донецький національний медичний університет ім.М.Горького
 9. Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
 10. Національний фармацевтичний університет України

ТОП-10. АГРАРНІ

 1. Харківська державна зооветеринарна академія
 2. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.Петра Василенка
 3. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 4. Миколаївський національний аграрний університет
 5. Білоцерківський національний аграрний університет
 6. Львівський національний аграрний університет
 7. Таврійський державний агротехнологічний університет
 8. Луганський національний аграрний університет
 9. Вінницький національний аграрний університет
 10. Полтавська державна аграрна академія

ТОП-10. Економіка, фінанси, управління, підприємництво

 1. Київський нацiональний економiчний університет ім.В.Гетьмана
 2. Київський національний торговельно-економiчний унiверситет
 3. Університет банківської справи Національного банку України
 4. Донецький національний унiверситет економiки i торгiвлi ім.Туган-Барановського
 5. Донецький державний університет управління
 6. Харкiвський національний економiчний унiверситет
 7. Одеський національний економiчний унiверситет
 8. Харківський державний університет харчування та торгівлі
 9. Тернопiльський національний економічний університет
 10. Полтавський університет економіки і торгівлі

ТОП-10. Право, правоохоронна діяльність, цивільний захит, безпека життєдіяльності

 1. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
 2. Національний університет "Одеська юридична академія"
 3. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
 4. Національний університет цивільного захисту України
 5. Одеський державний університет внутрішніх справ
 6. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 7. Національний університет державної податкової служби України
 8. Академія митної служби України
 9. Національна академія внутрішніх справ
 10. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

ТОП-30. ПРИВАТНІ

 1. Міжнародний університет бізнесу і права
 2. Міжнародний університет фінансів
 3. Інститут реклами
 4. Львівський університет бізнесу та права
 5. Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій
 6. Український гуманітарний інститут
 7. Київський міжнародний університет (КиМУ)
 8. Київський університет права НАН України
 9. Київський університет ринкових відносин
 10. Європейський університет
 11. Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна»
 12. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
 13. Київський медичний університет
 14. Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні»
 15. Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім... Сальвадора Далі
 16. Харківський інститут екології і соціального захисту
 17. Міжрегіональна академія управління персоналом
 18. Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім..академіка Степана Дем’янчука
 19. Київський інститут банківської справи
 20. Національна академія управління
 21. Університет економіки та права «КРОК»
 22. Бучацький інститут менеджменту і аудиту
 23. Донецький інститут туристичного бізнесу
 24. Вінницький фінансово-економічний університет
 25. Класичний приватний університет
 26. Макіївський економіко-гуманітарний інститут
 27. Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва
 28. Східноєвропейський університет економіки та менеджменту
 29. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
 30. Бердянський університет менеджменту і бізнесу

ТОП-20. Відокремлені структурні підрозділи

 1. Ніжинський агротехнічний інститут
 2. Кримський інститут бізнесу Університету економіки та управління
 3. Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 4. Харківський регіональний інститут державного управління при Національній академії державного управління при Президентові України
 5. Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин
 6. Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
 7. Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління
 8. Кіровоградська льотна академія НАУ
 9. Луцький інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
 10. Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
 11. Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)
 12. Донецький державний інститут здоров\'я, фізичного виховання і спорту при Національному університеті фізичного виховання і спорту
 13. Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту
 14. Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
 15. Харківськкий інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
 16. Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету
 17. Вінницький торговельно-економічний інститут Киїівського національного торгово-економічного університету
 18. Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
 19. Кримський економічний інститут " КНЕУ ім. В. Гетьмана"
 20. Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористуванняПереглядів: 32559
Поширень: 0