Програма святкових заходів на День міста Вінниці 2011

09.09.11 07:00 7406 2

Міська рада та міський голова Володимир Гройсман запрошують відсвяткувати 10 та 11 вересня День міста.

Програма святкових заходів на День міста Вінниці 2011

"Моя Вінниця"
Система Orphus

Коментарі відвідувачів


 • 2. Сергій Царенко
  Сергій Царенко
  11-09-11, 22:28 | IP:109.167.79...
  День міста Вінниці - 2011 пройшов прекрасно. Але виникли цікаві питання.

  Про датування й ювілеї Вінниці

  У публікації Таїси Олійник 7 вересня 2011 року «Місто, де пахне карамельками» наведено неповні й неглибокі твердження про «традиційність» для Вінниці дати 1363 рік (насправді, за однією з гіпотез) стосовно, у контексті авторки, «заснування» або «першої писемної згадки», із посиланнями на постанову Кабінету Міністрів України 2001 року і Статут територіальної громади міста Вінниці (2010). Хоча нещодавно були розповсюджені запрошення міського голови на святкування «656-ї річниці з дня заснування міста Вінниці», стаття містить цілком безапеляційні, якщо не враховувати згадані вище бюрократичні документи, твердження: «Вінниця помолодшала на дев’ять років»; «Цього року замість 656-річчя ми святкуватимемо 648-річчя Вінниці».
  У 2005-2006 рр. в нашому місті працювала Перша вінницька археологічна експедиція Інституту археології НАН України. Результати були не тільки археологічного, але комплексного джерелознавчого та історико-містобудівного змісту. Вони були оприлюднені на прес-конференціях; прес-реліз за підписами керівника експедиції, керівника органу охорони культурної спадщини та керівника замовника був опублікований (2005 року та у виданні «Вінниця. Історичний нарис» 2007 р.). Керівник експедиції – дійcний член ICOMOS Л.Виногродська, яка редагувала прес-реліз із гіпотезою за підсумками комплексного дослідження та відповідний меморандум щодо дати не пізніше 1355 року для Вінниці – сталого осередку під управлінням отамана, згодом, після камеральної роботи та підготовки звіту, узагальнила результати дослідження наших пам’яток – так званих «литовських замків» таким чином:
  «З короткого огляду відомих за історичними джерелами пам’яток XIV-XV ст., датування яких підтверджується і археологічними дослідженнями, бачимо, що дві вище описаних пам’ятки на Побужжі (Брацлав і Вінниця), які найчастіше згадуються у литовських та польських літописах разом, були споруджені в литовський період на городищах києворуського часу з використанням традицій їх оборонної системи, яка збереглася на той час [тут і далі за цитування виділено мною. – С.Ц.]. Життя на городищах продовжувало існувати і в золотоординський період, що підтверджується знахідками на них керамічних виробів та речей другої половини ХІІІ – першої половини XIV ст. На територіях цих замчищ не знайдено арбалетних болтів, а тільки наконечники стріл від лука, що говорить про пристосованість їх до нападів татарської кінноти, яка використовувала для нападу в більшості луки» (Виногродська Л.І. Замки ХІІІ - XV ст. на Побужжі (фортифікація та матеріальна культура) / Днъслово: Збірка праць на пошану дійсного члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 70-річчя. – Інститут археології НАН України. – К.: Корвінпрес, 2008. – С. 335-343).
  Детальні обґрунтування з етапів містобудівної еволюції Вінниці за середньовіччя, із наведенням необхідних аргументацій, знайшли також відображення у наукових публікаціях, наприклад, «РОЗВИТОК ДАВНЬОЇ ВІННИЦІ І ДАТУВАННЯ ЦЕНТРУ РОЗСЕЛЕННЯ «ГРАД ВЄНІЧЯ», «ГОРОД ВЄНІЦА», «МЄСТО ВЄНІЦКЕ» (С.Царенко) / Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. М-ли ХХІ Він. наук. істор.-краєзн. конференції 25-26 жовтня 2007.-Вінниця, 2007. – С. 97-104; ВІННИЦЯ (С.Царенко; доповнення й правки ред. колегії) / Енциклопедія сучасної України. Т.4. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С. 569-570.
  Звичайно, ювілеї міст – справа конвенційна так само, як і критерії визначення самих міст. Але навіщо спрощувати й принижувати результати досліджень і писати, нехай навіть із гумором, про можливий новий і нібито «справжній» – і знову 650 ?! – ювілей міста ?..
  Верховна Рада України своєю Постановою від 07.10.2004 р. № 2077-ІV підтримала ініціативу народних депутатів-вінничан про святкування 650-річчя нашого міста у 2005 році (вихідні обґрунтування народних обранців спиралися на ще одну цікаву гіпотезу, але до тексту постанови вкралася доволі спірна фраза «… з дня заснування»). На вінницьких урочистостях до Дня міста у вересні 2005 р. В.Литвин зауважив, що «Вінниця напевне старша». І справді, не єдиною є гіпотетична дата 1362 р. або не пізніше 1363 р. (мається на увазі відновлення в містах Поділля постійної фортифікаційної діяльності після битви на Синій Воді, і з приводу цих подій 600-річчя Вінниці відзначали 1962 року, а 630-річчя – 1993 року, відтак до Кабінету Міністрів України для Списку історичних населених місць – міст і селищ 2001 року подали цей самий «1363 р.», а кмітливий курорт Хмільник залишив собі дату битви – 1362, хоча Хмільник узагалі не згадується у писемному першоджерелі даного датування – так званій Повісті про Поділля). Для нашого міста є актуальними й такі гіпотези, як заснування давньоруського посадницького града до 1214 року (таку хронологічну глибину – до 1 чверті ХІІІ ст. мають фрагменти середньовічної кераміки, виявленої на вінницькій Замковій горі, і саме протягом 1208-1214 рр. на майбутньому Поділлі й Галичині застосовувався знак Ольговичів під зверхністю Всеволода Чермного, більше відомий як «давній вінницький знак», що є модифікацією родових знаків русів VІ ст. у християнську емблематику й одним із варіантів «тризуба» чи так званої «тамги Рюриковичів»), або відновлення, після Батиєвої навали, староміського поселення близько кінця ХІІІ ст. (за історичною довідкою Інституту історії НАН України, 2004), або від середини ХІV ст. – сталий розвиток Вінниці на певній незмінній староміській території (саме цю дату можна бачити на стенді в холі Державного архіву Вінницької області), або після 1354 року чи не пізніше 1355 року – заснування отаманського осередку Вінниці (після мирної угоди з ординцями угорського короля Людовика Великого за участю «короля Браславії»,– за флорентійською Хронікою М.Віллані у зіставленні з підсумками археологічних досліджень Брацлава 2003 року та Вінниці 2005 року, а також із повідомленням Повісті про Поділля щодо подільських отаманів), або перед 1391 роком – формування володінь «тещі пана Гринька Сокілецького княгині Андріянової Вінницької», титул якої, знову-таки, свідчить про вірогідність долитовської княжої Вінниці (за унікальною подільською грамотою, що зберігається у Національному архіві республіки Білорусь).
  Якщо ж спиратися виключно на автентичні писемні першоджерела, то крім доленосної згадки града Вєнічя в Списку міст руських у його першому (основному) розділі «гради на Полі», в якості першої «писемно-історичної» події в нашому місті можна згадувати лише взяття Вінниці військами князя Вітовта Кейстутовича та посадження тут старости, що датується 1393 роком, а перший опис власне «города у [річки] Вєніци» – 1471 рік (Люстрація Київської землі). Академік РАН В.Янін, із яким я мав честь познайомитися у 2008 р. і запитати щодо його знаменитих публікацій про Список міст руських – «нехронотопний», тобто оглядовий документ, що відображав територіальну спадщину Русі ХІ-ХІІІ ст., першоджерелами якого вважаються переліки станом на середину ХІV ст., а остаточна й наявна редакція здійснювалася наприкінці століття, – В.Янін давно довів умовність «прив’язки» еволюційних і складних давньоруських (чи «давньоукраїнських») центрів лише до писемних документів та «етапних» дат розвитку. У цій справі потрібен саме комплексний підхід, особливо, на прикладі перманентно порубіжної Вінниці або того ж Києва: необхідні і літописні та інші свідчення, і знахідки археологів – речей або давніх монет у відповідних культурних шарах, і висновки з місцевої топоніміки й символіки … Навіть селу Стара Прилука Липовецького району, яке цього року відзначить своє 865-річчя, «пощастило» більше: Прилук однозначно згадується у літописі під 1146 роком … у зв’язку із взяттям його військами галицького князя Володимирка у протистоянні із Всеволодом Ольговичем, на той момент, Великим князем Київським. Але ж якби не наявні на території Старої Прилуки городища, прості висновки з даного питання були б недостатніми.
  Можливо, нам як вінничанам не варто забувати і про дещо «скромніші» ювілеї: наступного року минає 500 вінницькому замкові Костянтина Острозького (1512). Якщо прагнути подальших ювілеїв, то можна скласти цілий графік: наступного ж 2012 року – 650 Синьоводській катастрофі ординсько-брацлавського війська, розбитого «визволителем» Ольгердом Гедиміновичем у жовтні 1362 року, – після чого «темник» Дмитро пробував кореспондувати зі своїм угорським союзником аж до 1368 року (документ у дослідженні професора Я.Дашкевича), а княжата Корятовичі ну геть «всю землю Подольскую осели» та «городи оумедровали» (за Повістю про Поділля, яку М.Грушевський слушно вважав тенденційною звісткою, складеною XV століття на тлі спроб обґрунтувати «права» Литви на Поділля, але прямою звісткою про номінальний сюзеренітет княжат у давно освоєному краї); вже 2013 чи 2014 року – 800-річчя града Вєнічя дому князів Чернігівських (а зрештою, вони ж і Великі князі Київські, вони й Володимирські або Московські, вони й Галицькі та «всєя Русі»); 2021 року – 630-річчя писемної згадки про княгиню Вінницьку в грамоті Федора Корятовича (1391) і 550-річчя першого опису Вінниці (1471); 2022 року – 630-річчя вигнання Вітовтом, майбутнім «королем Литви та Руси», руських і «русько-литовських» князів Поділля та заснування, насилу, Вінницького староства таки у складі Великого князівства Литовського, Руського й Жемантійського (1393); 2040 року – 800-річчя Батиєвої навали й звільнення неньки-Вєніци від русько-москальського ярма (це буде модним в Україні). А якщо серйозно, то пропоную також ознайомитися з публікаціями рубрики ВРОСУУ (регіонального осередку урбаністів) – Історичний клуб – на сайті Управління містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації umarch.at.ua.

  Сергій Царенко, кандидат архітектури, дійcний член ICOMOS

  08-09.09.2011
 • 1. Олександр
  Олександр
  09-09-11, 11:17 | IP:178.95.162...
  Рекламні відеоролики зроблені ЯКІСНО!

Додати коментар:

Для зареєстрованих користувачів:
 

Для НЕзареєстрованих користувачів:
зареєструйтесь

Введiть коректний текст повiдомлення

Введіть захисний код оновити код
Введіть вірний захисний код

* Обов'язкові для заповнення поля

Додані коментарі модеруються та можуть бути видалені без попередження

Останні новини

Реклама

Загрузка...
Загрузка...
Афіша кінотеатра Мультіплекс (Караван)