У ВНТУ готуватимуть спеціалістів,  наближених до реальних ІТ-потреб Вінниці

У Вінницькому національному технічному університеті, а саме на факультеті комп'ютерних систем і автоматики (ФКСА), було започатковано спільний з виконавчим комітетом Вінницької міської ради проект партнерства з метою впровадження та розповсюдження результатів міжнародного проекту MASTIS, що фінансується Європейською програмою ERASMUS+. Договір про співпрацю підписано 17 липня 2018 року ректором ВНТУ Володимиром Грабко та заступником міського голови Владиславом Скальським. Започаткована партнерська співпраця сприятиме наближенню освітніх пропозицій Вінницького національного технічного університету до реальних ІТ-потреб міста Вінниця.

Міжнародний європейський консорціум освітнього проекту ERASMUS+ Capacity Building in the field of Higher Education «Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems» (MASTIS) було створено у 2015 році. До складу 30 партнерів проекту увійшли провідні університети Франції, Італії, Німеччини, Литви, Швеції, Норвегії, Ліхтенштейну, Словенії, Чорногорії, 6 українських ЗВО, зокрема ВНТУ, МОН України, а також представники найбільш знаних національних і загальноєвропейських асоціацій в галузі ІТ.

Основна мета проекту полягає у покращенні магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства, наданні можливості українським університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі і швидко реагувати на потреби роботодавців. А також – у практичному наближенні студентів до профілів типових робочих місць в галузі інформаційних систем з метою їх ефективного працевлаштування.

Робоча група проекту від ВНТУ на чолі з деканом ФКСА проф. Бісікало О.В. провела необхідну підготовчу роботу в межах задач і планових заходів MASTIS. Це дозволило з вересня 2017 року розпочати підготовку магістрів за спеціалізацією «Інформаційні системи та Інтернет речей» у рамках ліцензованої на ФКСА спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Особливістю експериментальної (пілотної для проекту) магістерської програми є її повна відповідність сучасним загальноєвропейським стандартам з інформаційних систем, що дійсно забезпечить мобільність студентів згідно з головною метою програми Європейського Союзу ERASMUS+.

Зокрема до програми магістерської підготовки вперше у ВНТУ включено вісім 5-ти кредитних дисциплін: розгортання і розвиток інформаційних систем (Information System Development and Deployment), інфраструктура інформаційних технологій (Information Technology Infrastructure); управління архітектурою підприємства (Enterprise Architecture Management); управління інформаційними системами і сховищами даних (MIS and Data Warehousing); безпека інформаційних систем (Information System Security); інновації та підприємництво (Innovations and Entrepreneurship); стратегія інформаційних систем (Information System Strategy); управління проектуванням інформаційних систем (Management of Information System Projects). Викладання відбуватиметься англійською та українською мовами.

Відповідно до умов підписаного договору партнерства, ВНТУ та виконком Вінницької міськради зобов’язуються співпрацювати в напрямку навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи, освітницької діяльності та взаємного обміну досвідом з метою впровадження та розповсюдження результатів проекту MASTIS програми ЄС ERASMUS+.

ВНТУ зобов’язується врахувати функціональні задачі та вимоги вінницької територіальної громади в галузі інформаційних систем при складанні програм та навчальних планів підготовки магістрів проекту MASTIS. З свого боку, виконавчий комітет Вінницької міської ради сприятиме підвищенню кваліфікації учасників робочої групи проекту MASTIS програми ERASMUS+, науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників ВНТУ за рахунок їх участі в корисних для громади ІТ-проектах, що, зокрема, передбачає організацію стажування студентів університету у виробничих умовах інформаційних систем міста.

У договорі про співпрацю передбачено також спільну організацію партнерами наукових і науково-технічних конференцій, симпозіумів, хакатонів, конкурсів стартапів, інших корисних для Вінниці заходів. Переглядів: 2797
Поширень: 0